Vicepreşedinta Aleksandra Đanković

Vicepreşedinta Aleksandra Đanković

Aleksandra Đanković  a fost aleasă vicepreşedintă a Adunării Provinciei Autonome Voivodina în prima şedinţă a Adunării, ţinută pe data de 2 iunie 2016.

Este membră a Partidului Socialist al Serbiei şi membră a Clubului de deputaţi  "Partidul Socialist al Serbiei" în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina.

 

Sarcinile în Adunare

• Vicepreşedinte al Adunării Provinciei Autonome Voivodina

 

Biografia

Născută pe data de 8 noiembrie 1987, la Novi Sad

Şcoala elementară a absolvit-o la Ravno Selo, obţinând diploma „Vuk Karadžić“ şi fiind elevul generaţiei. Şcoala Medie de Economie "Svetozar Miletić" din Novi Sad a absolvit-o cu succes eminent. Studiile de bază şi le-a finalizat în anul 2009, la Facultatea de Economie din Subotica, departamentul din Novi Sad în domeniul Finanţe, bănci şi asigurări. În anul 2015 a absolvit studiile de master la Facultatea de Economie din Subotica şi a obţinut titlul de Master economist.

Cariera şi-a început-o în anul 2009 la ÎP „Srbijagas“ Novi Sad ca stagiar în Serviciul pentru finanţe. După promovarea examenului de stagiar  în perioada 2011-2013 a fost repartizată în cabinetul directorului general la activităţi de colaborator pentru finanţe. Din anul 2013 până în anul 2015 a fost angajată la "South Stream d.o.o." Novi Sad, investitor al proiectului "Južni tok" în teritoriul Republicii Serbia, la locul de muncă colaborator pentru buget şi finanţe. La acelaşi post efectuează  cele mai complexe activităţi de buget, finanţe şi asigurarea  mijloacelor pentru finanţarea proiectului, precum şi raportarea financiară  a Grupului "Gasprom". Actualmente este angajată la ÎP "Srbijagas" în cabinetul directorului general.

În Partidul Socialist al Serbiei exercită funcţia de vicepreşedintă a Comitetului executiv al Comitetului principal al Partidului Socialist al Serbiei şi secretar al Consiliului executiv al tineretului PSS în Voivodina.

Vorbeşte limba engleză şi limba rusă. A terminat cu succes mai multe seminare şi cursuri de formare profesională în domeniul finanţelor, comunicării, abilităţii de negociere, leader.

 

Contact

e-mail: adjankovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4112

Faks: +381 21 456-102

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladiki Platona bb

21101 Novi Sad

Republica Serbia