Podpredsedníčka Aleksandra Đanković

Podpredsedníčka Aleksandra Đanković

Aleksandra Đanković je zvolená za podpredsedníčku Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na prvom zasadnutí zhromaždenia, uskutočnenom 02. júna 2016.

Je členkou Socialistickej strany Srbska a členkou poslaneckej skupiny Socialistická strana Srbska v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

 

Povinnosti v zhromaždení


• Podpredsedníčka Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

 

Biografia

Narodila sa 08. novembra 1987 v Novom Sade.

Základnú školu absolvovala v Ravnom Sele ako nositeľka Vukovho diplomu a žiačka generácie. Strednú ekonomickú školu Svetozara Miletića v Novom Sade zakončila s výborným prospechom. Základné štúdium zakončila  načas roku 2009 na Ekonomickej fakulte v Subotici, oddelenie v Novom Sade na smere Financie, bankovníctvo a poistenie. Roku 2015 zakončila master štúdiá na Ekonomickej fakulte v Subotici a získala hodnosť master ekonómka.

Pracovnú kariéru začala roku 2009 vo VP Srbijagas Nový Sad ako praktikantka v Službe  finansií. Po zloženej praktikantskej skúške v období 2011 až 2013 rozvrhnutá je do Kabinetu generálneho riaditeľa na úkony spolupracovníka pre financie. Od 2013 až 2015 bola zamestnaná v podniku South Stream d.o.o. Nový Sad, ako investor projektu plynovodu Južný tok na území Srbskej republiky, na mieste spolupracovníka pre rozpočet a finansie. Na tom istom poste vykonávala najzložitejše úkony súvisiace s rozpočtovaním, finančnou operatívou a zabezpečovaním prostriedkov na financovanie projektu, ako aj finančné spravodajstvo Gazprom skupiny. V súčasnoti je zamestnaná vo VP Srbijagas v kabinete generálneho riaditeľa.

V Socialistickej strane Srbska vykonáva funkciu podpredsedníčky Výkonného výboru Hlavného výboru. Je členkou Hlavného výboru Socialistickej strany Srbska a tajomníčkou Výkonnej rady mládeže SSS vo Vojvodine.

Plynule hovorí po anglicky a čiastočne ovláda ruský jazyk. Úspešne absolvovala početné semináre v oblasti financií, komunikácií, zručnosti rokovania a líderstva.

 

Kontakt

e-mail: adjankovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4112

Faks: +381 21 456-102

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona b.č.

21 101 Nový Sad

Srbská republika