Potpredsednica Aleksandra Đanković

Potpredsednica Skupštine APV Aleksandra Đanković

Aleksandra Đanković izabrana je za potpredsednicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na prvoj sednici Skupštine, održanoj 2. juna 2016. godine.

Članica je Socijalističke partije Srbije i članica poslaničke grupe „Socijalistička partija Srbije” u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

Dužnosti u Skupštini

  • potpredsednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

Biografija

Rođena 08. novembra 1987. u Novom Sadu.

Osnovnu školu završila u Ravnom Selu, kao nosilac Vukove diplome i đak generacije. Srednju ekonomsku školu „Svetozar Miletić” u Novom Sadu završila je sa odličnim uspehom. Osnovne studije okončala u roku, 2009. godine, na Ekonomskom fakultetu u Subotici, odeljenje u Novom Sadu na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Godine 2015. završila master studije na Ekonomskom fakultetu Subotica i stekla zvanje master ekonomista.

Poslovnu karijeru započela je 2009. godine u JP „Srbijagas” Novi Sad, kao pripravnica u Službi finansija. Nakon položenog pripravničkog ispita, u periodu od 2011. do 2013. godine bila je raspoređena u Kabinet generalnog direktora na poslovima saradnika za finansije. Od 2013. do 2015. godine zaposlena u kompaniji  „South Stream d.o.o.” Novi Sad, kao investitor projekta gasovoda „Južni tok” na teritoriji Republike Srbije, na mestu Saradnik za budžet i finansije. Na istoj poziciji obavljala je najsloženije poslove u vezi s budžetiranjem, finansijskom operativom i obezbeđivanjem sredstava za finansiranje projekta, kao i finansijskim izveštavanjem „Gasprom” grupe. Trenutno je zaposlena u JP „Srbijagas” u Kabinetu generalnog direktora.

U socijalističkoj partiji Srbije, obavlja funkciju potpredsednice Izvršnog odbora Glavnog odbora. Član je Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije i sekretar Izvršnog saveta omladine SPS u Vojvodini.

Tečno govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom. Uspešno je završila brojne seminare i obuke iz oblasti finansija, komunikacije, veština pregovaranja i liderstva.

 

Kontakt

imejl: adjankovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4112

Faks: +381 21 456-102

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Vladike Platona bb

21101 Novi Sad

Republika Srbija