Poslaničke grupe

U Skupštini može da se obrazuje poslanička grupa od najmanje pet poslanika. Poslanik može biti član samo jedne poslaničke grupe. Poslaničku grupu čine poslanici jedne političke stranke, druge političke organizacije ili grupe građana. Poslaničku grupu mogu udruživanjem da obrazuju poslanici više poslaničkih stranaka, drugih političkih organizacija ili grupe građana.

Poslaničku grupu predstavlja predsednik poslaničke grupe. Poslanička grupa ima zamenika predsednika poslaničke grupe, koje zamenjuju predsednika u slučaju odsutnosti.

Poslanička grupa, putem svog predsednika, ima pravo da podnosi predlog za unošenje pojedinih pitanja na dnevni red sednice skupštine i odbora, da na predlog odluke, drugog propisa i opšteg akta u postupku njegovog razmatranja daje svoje mišljenje i predloge, da podnosi amandmane i da vrši druge poslove utvrđene poslovnikom.

Poslaničke grupe u Skupštini AP Vojvodine jesu:

Poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa


Poslanička grupa "ALEKSANDAR VUČIĆ - VOJVODINA NE SME DA STANE"

 1. Dmitar Stanišić, Predsednik
 2. Stanislava Hrnjak, Zamenik predsednika
 3. Darko Bađok
 4. Verka Bagić
 5. Uroš Bajić
 6. Milan Beara
 7. Ljubica Bertović
 8. Nenad Borović
 9. Aleksandar Bubalo
 10. Miodrag Bulajić
 11. Slobodan Čikić
 12. Gizela Crkvenjakov
 13. Dobrosav Dević
 14. Milan Đukić
 15. Vladimir Đurović
 16. Dalibor Forgić
 17. Predrag Ginculj
 18. Dušanka Golubović
 19. Ivan Grujin
 20. Mišo Gvoić
 21. Bojana Jelić
 22. Jelena Jovanović
 23. Rajko Kapelan
 24. Matija Kovač
 25. Dejana Krsmanović
 26. Snežana Lazić
 27. Saša Levnajić
 28. Aleksandra Maletić
 29. Aleksandar Mandić
 30. Marko Marić
 31. Bojan Marjanović
 32. Jovana Medenica
 33. Danijela Mićević
 34. Stanka Mihajlov
 35. Nikolina Milovanović
 36. Ljubodrag Miščević
 37. Radmila Mitrović
 38. Anđelka Nađ Nemedi
 39. Danijela Obradović
 40. Žaklina Radić Krstić
 41. Nenad Radmanović
 42. Bojan Rašić
 43. Miroslav Rodić
 44. Dragan Samardžić
 45. Marko Šijan
 46. Aleksandra Sokolović
 47. Vladimir Soro
 48. Jasna Šproh
 49. Aleksandra Stankov
 50. Jasmina Stevanović
 51. Igor Stojkov
 52. Mia Strajin
 53. Milan Subotin
 54. Ivan Tešić
 55. Sonja Todorović
 56. Neda Tomašević
 57. Maja Vitman
 58. Milan Vlaisavljević
 59. Tatjana Voskresenski
 60. Nemanja Zavišić
 61. Aleksandar Zirojević
 62. Damir Zobenica

Poslanička grupa "VAJDASÁGİ MAGYAR SZÖVETSÉG - Elnökünkért, közösségünkért, a jövőért! - SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA - Za našeg Predsednika, za našu zajednicu, za budućnost!"

 1. Balint Juhas, Predsednik
 2. dr Bojan Bagi, Zamenik predsednika
 3. Hajnalka Buranj
 4. Ištvan Dobo
 5. Karolina Huđik
 6. Robert Konja
 7. dr Viktor Molnar
 8. Ana-Marija Pinter
 9. dr Anastazija Stojšić Milosavljević

Poslanička grupa "Napred Vojvodino"

 1. Dejan Panić, Predsednik
 2. Pavel Surovi, Zamenik predsednika
 3. Milica Božić
 4. Aleksandar Đurđev
 5. mr Miroslav Španović

Poslanička grupa "STRANKA SLOBODE I PRAVDE"

 1. Robert Šebek, Predsednik
 2. Milan Vasiljević, Zamenik predsednika
 3. Đorđo Đorđić
 4. Bojan Jankulović
 5. Mile Jurkić
 6. dr Nikolaje Marina
 7. Marica Puškaš
 8. Tanja Raca
 9. Gabriela Visinger Milutinović

Poslanička grupa "Srbija Centar (SRCE) - Zeleno-levi Front (ZLF) - Pokret za PREOKRET (PZP)"

 1. Mihailo Brkić, Predsednik
 2. Dejan Kulja , Zamenik predsednika
 3. Branislav Grubački
 4. Igor Kovačić
 5. Tamara Maksić
 6. Saška Radujkov
 7. Milan Turanjanin
 8. Dragana Zavalić

Poslanička grupa "Socijalistička partija Srbije (SPS) - Jedinstvena Srbija (JS)"

 1. Aleksandra Đanković, Predsednik
 2. Željka Milošević, Zamenik predsednika
 3. Dušan Bajatović
 4. Miroslav Bošković
 5. Branko Ćurčić
 6. Boris Novaković
 7. Milorad Radojević

Poslanička grupa "Narodni pokret Srbije - Ekološki ustanak"

 1. Stanko Pužić, Predsednik
 2. Nataša Ademi, Zamenik predsednika
 3. Predrag Dragojević
 4. Maja Mićić
 5. Ivan Mladenović
 6. Nemanja Šarčević
 7. Milica Tomić

Poslanička grupa "DEMOKRATSKA STRANKA - ZAJEDNO - POKRET SLOBODNIH GRAĐANA"

 1. dr Radivoje Jovović, Predsednik
 2. Daniel Kovačić, Zamenik predsednika
 3. Ljiljana Gusić
 4. prof. dr Miroslav Ilić
 5. Svetlana Kozić
 6. Tatjana Ljubišić

Poslanička grupa "NOVI DSS - POKS (NADA)"

 1. prof. dr Branislav Ristivojević, Predsednik
 2. prof. dr Goran Ivančević, Zamenik predsednika
 3. Zlata Đerić
 4. dr Ružica Igić
 5. Slavica Škrbić
 6. Milivoje Todorović
 7. Miloš Tubić

Poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa