Poslaničke grupe

U Skupštini može da se obrazuje poslanička grupa od najmanje pet poslanika. Poslanik može biti član samo jedne poslaničke grupe. Poslaničku grupu čine poslanici jedne političke stranke, druge političke organizacije ili grupe građana. Poslaničku grupu mogu udruživanjem da obrazuju poslanici više poslaničkih stranaka, drugih političkih organizacija ili grupe građana.

Poslaničku grupu predstavlja predsednik poslaničke grupe. Poslanička grupa ima zamenika predsednika poslaničke grupe, koje zamenjuju predsednika u slučaju odsutnosti.

Poslanička grupa, putem svog predsednika, ima pravo da podnosi predlog za unošenje pojedinih pitanja na dnevni red sednice skupštine i odbora, da na predlog odluke, drugog propisa i opšteg akta u postupku njegovog razmatranja daje svoje mišljenje i predloge, da podnosi amandmane i da vrši druge poslove utvrđene poslovnikom.

Poslaničke grupe u Skupštini AP Vojvodine jesu:

Poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa


Poslanička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.“

 1. Dmitar Stanišić, Predsednik
 2. Saša Levnajić, Zamenik predsednika
 3. Borislav Antonić
 4. Darko Bađok
 5. Uroš Bajić
 6. Milan Beara
 7. Aleksandra Berić
 8. Darko Bogosavljević
 9. Nenad Borović
 10. Milica Božić
 11. Aleksandar Bubalo
 12. Miodrag Bulajić
 13. Aleksandar Bundalo
 14. Slobodan Čikić
 15. Momo Čolaković
 16. Gizela Crkvenjakov
 17. Miloš Davidović
 18. Igor Dereta
 19. Maja Đikanović
 20. Novo Dovedan
 21. Milan Đukić
 22. Aleksandar Đurđev
 23. Vesna Furundžić
 24. Milan Garašević
 25. Predrag Ginculj
 26. Stanislava Hrnjak
 27. Bojana Jelić
 28. Jelena Jovanović
 29. Milica Jurić
 30. Matija Kovač
 31. Sanja Kovačević
 32. Milan Kraguljac
 33. Dejana Krsmanović
 34. Biljana Krušić
 35. Stojanka Lekić
 36. Aleksandra Maletić
 37. Aleksandar Mandić
 38. Nada Mandić
 39. Ilija Maravić
 40. Marko Marić
 41. Jovana Medenica
 42. Stanka Mihajlov
 43. Nada Milanović
 44. Đorđe Milićević
 45. Miloš Milovanović
 46. Ljubodrag Miščević
 47. Radmila Mitrović
 48. Tatjana Nikolić
 49. Dejan Panić
 50. Nika Petrović
 51. Predrag Petrović
 52. Ljiljana Plazačić
 53. Suzana Pronić
 54. dr Goran Puzić
 55. Žaklina Radić Krstić
 56. Bojan Rašić
 57. Miroslav Rodić
 58. Ivana Rosić
 59. Snežana Sedlar
 60. Nada Ševo
 61. Marko Šijan
 62. Vladimir Soro
 63. mr Miroslav Španović
 64. Jasmina Stevanović
 65. Igor Stojkov
 66. Mia Strajin
 67. Danica Stričević
 68. Milan Subotin
 69. Pavel Surovi
 70. Ivan Tešić
 71. Vesna Tomić
 72. Latinka Vasiljković
 73. Milan Vlaisavljević
 74. Rajka Vujović
 75. Nemanja Zavišić
 76. Aleksandar Zirojević
 77. Vladislav Živanović
 78. Damir Zobenica

Sekretar poslaničke grupe: Darko Marić

Tel: +381 21 487-4165

imejl: pgsns@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija"

 1. Boris Novaković, Predsednik
 2. Željka Milošević, Zamenik predsednika
 3. mr Svetlana Babić
 4. dr Daniel Babić
 5. Miroslav Bošković
 6. Jan Brtka
 7. Miroslav Čeman
 8. Aleksandra Đanković
 9. Smiljana Glamočanin Varga
 10. dr Goran Latković
 11. Jelena Lopušina
 12. Željko Malušić
 13. Nataša Zlatković

Sekretar poslaničke grupe: Svetlana Popadić-Ležimirac

Tel: +381 21 487-4314

imejl: pgsps-js@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István- Savez vojvođanskih Mađara –Ištvan Pastor“

 1. dr Bojan Bagi, Predsednik
 2. Ilija Pirkov, Zamenik predsednika
 3. Hajnalka Buranj
 4. Laslo Čikoš
 5. Ištvan Dobo
 6. Eva Dubac
 7. Karolina Huđik
 8. Karolj Kovač
 9. dr Imre Nađ
 10. Ištvan Pastor
 11. Ana-Marija Pinter

imejl: pgsvm@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „Vojvođanski front – Liga socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanska partija“

 1. Saša Šućurović, Predsednik
 2. Aleksandar Odžić, Zamenik predsednika
 3. Branislav Bogaroški
 4. Nenad Čanak
 5. mr Dejan Čapo
 6. Nataša Lalić

Sekretar poslaničke grupe: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

imejl: pgvf@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa NADA - NOVI DSS - POKS

 1. prof. dr Goran Ivančević, Predsednik
 2. prof. dr Branislav Ristivojević, Zamenik predsednika
 3. dr Ružica Igić
 4. Duško Kočalka
 5. Novak Maksimović
 6. Ladislav Tomić
 7. Miloš Tubić
 8. Dejan Vuković

Sekretar poslaničke grupe: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

imejl: pgnada-novidss-poks@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

 1. Đurađ Jakšić
 2. Vojislav Kulačanin
 3. dr Marina Nedeljković
 4. Aleksandar Smiljanić