Poslaničke grupe

U Skupštini može da se obrazuje poslanička grupa od najmanje pet poslanika. Poslanik može biti član samo jedne poslaničke grupe. Poslaničku grupu čine poslanici jedne političke stranke, druge političke organizacije ili grupe građana. Poslaničku grupu mogu udruživanjem da obrazuju poslanici više poslaničkih stranaka, drugih političkih organizacija ili grupe građana.

Poslaničku grupu predstavlja predsednik poslaničke grupe. Poslanička grupa ima zamenika predsednika poslaničke grupe, koje zamenjuju predsednika u slučaju odsutnosti.

Poslanička grupa, putem svog predsednika, ima pravo da podnosi predlog za unošenje pojedinih pitanja na dnevni red sednice skupštine i odbora, da na predlog odluke, drugog propisa i opšteg akta u postupku njegovog razmatranja daje svoje mišljenje i predloge, da podnosi amandmane i da vrši druge poslove utvrđene poslovnikom.

Poslaničke grupe u Skupštini AP Vojvodine jesu:

Poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa


Poslanička grupa "ALEKSANDAR VUČIĆ - VOJVODINA NE SME DA STANE"

 1. Dmitar Stanišić, Predsednik
 2. Stanislava Hrnjak, Zamenik predsednika
 3. Darko Bađok
 4. Verka Bagić
 5. Uroš Bajić
 6. Milan Beara
 7. Nenad Borović
 8. Aleksandar Bubalo
 9. Miodrag Bulajić
 10. Slobodan Čikić
 11. Gizela Crkvenjakov
 12. Dobrosav Dević
 13. Milan Đukić
 14. Vladimir Đurović
 15. Dalibor Forgić
 16. Predrag Ginculj
 17. Ivan Grujin
 18. Mišo Gvoić
 19. Bojana Jelić
 20. Jelena Jovanović
 21. Rajko Kapelan
 22. Matija Kovač
 23. Dejana Krsmanović
 24. Snežana Lazić
 25. Saša Levnajić
 26. Aleksandra Maletić
 27. Aleksandar Mandić
 28. Marko Marić
 29. Bojan Marjanović
 30. Jovana Medenica
 31. Danijela Mićević
 32. Stanka Mihajlov
 33. Duško Mihelc
 34. Nikolina Milovanović
 35. Ljubodrag Miščević
 36. Radmila Mitrović
 37. Anđelka Nađ Nemedi
 38. Danijela Obradović
 39. Žaklina Radić Krstić
 40. Nenad Radmanović
 41. Bojan Rašić
 42. Miroslav Rodić
 43. Dragan Samardžić
 44. Marko Šijan
 45. Aleksandra Sokolović
 46. Vladimir Soro
 47. Jasna Šproh
 48. Aleksandra Stankov
 49. Jasmina Stevanović
 50. Igor Stojkov
 51. Mia Strajin
 52. Milan Subotin
 53. Pavel Surovi
 54. Ivan Tešić
 55. Sonja Todorović
 56. Neda Tomašević
 57. Maja Vitman
 58. Milan Vlaisavljević
 59. Tatjana Voskresenski
 60. Nemanja Zavišić
 61. Aleksandar Zirojević
 62. Damir Zobenica

Poslanička grupa "VAJDASÁGİ MAGYAR SZÖVETSÉG - Elnökünkért, közösségünkért, a jövőért! - SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA - Za našeg Predsednika, za našu zajednicu, za budućnost!"

 1. dr Bojan Bagi, Predsednik
 2. Ana-Marija Pinter, Zamenik predsednika
 3. Hajnalka Buranj
 4. Ištvan Dobo
 5. Karolina Huđik
 6. Balint Juhas
 7. Robert Konja
 8. dr Viktor Molnar
 9. dr Anastazija Stojšić Milosavljević

Poslanička grupa "Napred Vojvodino"

 1. Dejan Panić, Predsednik
 2. Ljubica Bertović, Zamenik predsednika
 3. Milica Božić
 4. Aleksandar Đurđev
 5. mr Miroslav Španović

Poslanička grupa "STRANKA SLOBODE I PRAVDE"

 1. Robert Šebek, Predsednik
 2. Milan Vasiljević, Zamenik predsednika
 3. Bojan Jankulović
 4. Mile Jurkić
 5. Veljko Mačar
 6. dr Nikolaje Marina
 7. Marica Puškaš
 8. Tanja Raca
 9. Gabriela Visinger Milutinović

Poslanička grupa "Srbija Centar (SRCE) - Zeleno-levi Front (ZLF) - Pokret za PREOKRET (PZP)"

 1. Mihailo Brkić, Predsednik
 2. Dejan Kulja , Zamenik predsednika
 3. Branislav Grubački
 4. Igor Kovačić
 5. Tamara Maksić
 6. Saška Radujkov
 7. Milan Turanjanin
 8. Dragana Zavalić

Poslanička grupa "Socijalistička partija Srbije (SPS) - Jedinstvena Srbija (JS)"

 1. Aleksandra Đanković, Predsednik
 2. Željka Milošević, Zamenik predsednika
 3. Jelena Borovac
 4. Miroslav Bošković
 5. Branko Ćurčić
 6. Boris Novaković
 7. Milorad Radojević

Poslanička grupa "Narodni pokret Srbije - Ekološki ustanak"

 1. Stanko Pužić, Predsednik
 2. Nataša Ademi, Zamenik predsednika
 3. Predrag Dragojević
 4. Maja Mićić
 5. Ivan Mladenović
 6. Nemanja Šarčević
 7. Milica Tomić

Poslanička grupa "DEMOKRATSKA STRANKA - ZAJEDNO - POKRET SLOBODNIH GRAĐANA"

 1. dr Radivoje Jovović, Predsednik
 2. Daniel Kovačić, Zamenik predsednika
 3. Ljiljana Gusić
 4. prof. dr Miroslav Ilić
 5. Svetlana Kozić
 6. Tatjana Ljubišić

Poslanička grupa "NOVI DSS - POKS (NADA)"

 1. prof. dr Branislav Ristivojević, Predsednik
 2. prof. dr Goran Ivančević, Zamenik predsednika
 3. Zlata Đerić
 4. dr Ružica Igić
 5. Slavica Škrbić
 6. Milivoje Todorović
 7. Miloš Tubić

Poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa