Poslanecké skupiny

V zhromaždení sa môže zriadiť poslanecká skupina najmenej z piatich poslancov. Poslanec môže byť členom len jednej poslaneckej skupiny. Poslaneckú skupinu tvoria poslanci jednej politickej strany, inej politickej organizácie alebo skupiny občanov. Poslaneckú skupinu môžu združovaním zriadiť poslanci viac politických strán, iných politických organizácií alebo skupiny občanov.

Poslaneckú skupinu predstavuje predseda poslaneckej skupiny. Poslanecká skupina má zástupcu predsedu poslaneckej skupiny, ktorý zastupuje predsedu, ak je on neprítomný.

Poslanecká skupina prostredníctvom svojho predsedu má právo podávať návrh na zaradenie jednotlivých otázok do rokovacieho programu zasadnutia zhromaždenia a výborov, k návrhu uznesenia, iného predpisu a normatívneho aktu v postupe jeho prerokúvania vyjadrovať svoju mienku a návrhy, podávať amendementy a vykonávať iné úkony stanovené rokovacím poriadkom.

Poslanecké skupiny v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sú:

Poslanci, čo nie sú členovia poslaneckých skupín


Poslanecká skupina АLEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI.

 1. Dmitar Stanišić, Predseda
 2. Saša Levnajić, zástupca predsedu
 3. Borislav Antonić
 4. Darko Bađok
 5. Uroš Bajić
 6. Milan Beara
 7. Aleksandra Berić
 8. Darko Bogosavlјević
 9. Milica Božić
 10. Nenad Borović
 11. Aleksandar Bubalo
 12. Miodrag Bulajić
 13. Aleksandar Bundalo
 14. Latinka Vasilјković
 15. Milan Vlaisavljević
 16. Rajka Vujović
 17. Milan Garašević
 18. Predrag Ginculj
 19. Miloš Davidović
 20. Igor Dereta
 21. Novo Dovedan
 22. Maja Đikanović
 23. Milan Đukić
 24. Aleksandar Đurđev
 25. Vladislav Živanović
 26. Nemanja Zavišić
 27. Aleksandar Zirojević
 28. Damir Zobenica
 29. Bojana Jelić
 30. Jelena Jovanović
 31. Milica Jurić
 32. Matija Kovač
 33. Sanja Kovačević
 34. Milan Kraguljac
 35. Dejana Krsmanović
 36. Bilјana Krušić
 37. Stojanka Lekić
 38. Aleksandra Maletić
 39. Aleksandar Mandić
 40. Nada Mandić
 41. Ilija Maravić
 42. Marko Marić
 43. Jovana Medenica
 44. Nada Milanović
 45. Djordje Milićević
 46. Miloš Milovanović
 47. Radmila Mitrović
 48. Stanka Mihajlov
 49. Ljubodrag Miščević
 50. Tatjana Nikolić
 51. Dejan Panić
 52. Nika Petrović
 53. Predrag Petrović
 54. Ljilјana Plazačić
 55. Suzana Pronić
 56. Dr. Goran Puzić
 57. Žaklina Radić Krstić
 58. Bojan Rašić
 59. Miroslav Rodić
 60. Ivana Rosić
 61. Snežana Sedlar
 62. Vladimir Soro
 63. Jasmina Stevanović
 64. Igor Stojkov
 65. Mia Strajin
 66. Danica Stričević
 67. Milan Subotin
 68. Pavel Surový
 69. Ivan Tešić
 70. Vesna Tomić
 71. Vesna Furundžić
 72. Stanislava Hrnjak
 73. Gizela Crkvenjakov
 74. Slobodan Čikić
 75. Momo Čolaković
 76. Nada Ševo
 77. Marko Šijan
 78. Mr. Miroslav Španović

Tajomník poslaneckej skupiny: Darko Marić

Tel: +381 21 487-4165

e-mail: pgsns@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanecká skupina Socialistická strana Srbska - Jednotné Srbsko

 1. Boris Novaković, Predseda
 2. Želјka Milošević, zástupca predsedu
 3. mr Svetlana Babić
 4. Dr. Daniel Babić
 5. Miroslav Bošković
 6. Ján Brtka
 7. Smiljana Glamočanin Varga
 8. Aleksandra Đanković
 9. Nataša Zlatković
 10. Dr. Goran Latković
 11. Jelena Lopušina
 12. Želјko Malušić
 13. Miroslav Čeman

Tajomník poslaneckej skupiny: Svetlana Popadić-Ležimirac

Tel: +381 21 487-4314

e-mail: pgsps-js@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanecká skupina Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Zväz vojvodinských Maďarov – István Pásztor

 1. dr. Bojan Bagi, Predseda
 2. Ilija Pirkov, zástupca predsedu
 3. Hajnálka Burány
 4. István Dobó
 5. Éva Dubacz
 6. Kovács Károly
 7. Dr. Imre Nagy
 8. Anna-Mária Pintér
 9. Karolina Hugyik
 10. László Cikos
 11. Ildiko Šnejder - Šara

e-mail: pgsvm@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanecká skupina Vojvodinský front - Liga sociálnych demokratov Vojvodiny, Vojvodinská strana

 1. Saša Šućurović, Predseda
 2. Aleksandar Odžić, zástupca predsedu
 3. Branislav Bogaroški
 4. Nataša Lalić
 5. Nenad Čanak
 6. mr Dejan Čapo

Tajomník poslaneckej skupiny: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

e-mail: pgvf@skupstinavojvodine

Poslanecká skupina NÁDEJ – NOVÁ DSS – HОKS

 1. prof. dr Goran Ivančević, Predseda
 2. Branislav Ristivojević, zástupca predsedu
 3. Dejan Vuković
 4. dr. Ružica Igić
 5. Duško Kočalka
 6. Novak Maksimović
 7. Ladislav Tomić
 8. Miloš Tubić

Tajomník poslaneckej skupiny: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

e-mail: pgnada-novidss-poks@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanci, čo nie sú členovia poslaneckých skupín

 1. Đurađ Jakšić
 2. Vojislav Kulačanin
 3. Dr. Marina Nedelјković
 4. Aleksandar Smilјanić