Poslanecké skupiny

V zhromaždení sa môže zriadiť poslanecká skupina najmenej z piatich poslancov. Poslanec môže byť členom len jednej poslaneckej skupiny. Poslaneckú skupinu tvoria poslanci jednej politickej strany, inej politickej organizácie alebo skupiny občanov. Poslaneckú skupinu môžu združovaním zriadiť poslanci viac politických strán, iných politických organizácií alebo skupiny občanov.

Poslaneckú skupinu predstavuje predseda poslaneckej skupiny. Poslanecká skupina má zástupcu predsedu poslaneckej skupiny, ktorý zastupuje predsedu, ak je on neprítomný.

Poslanecká skupina prostredníctvom svojho predsedu má právo podávať návrh na zaradenie jednotlivých otázok do rokovacieho programu zasadnutia zhromaždenia a výborov, k návrhu uznesenia, iného predpisu a normatívneho aktu v postupe jeho prerokúvania vyjadrovať svoju mienku a návrhy, podávať amendementy a vykonávať iné úkony stanovené rokovacím poriadkom.

Poslanecké skupiny v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sú:

Poslanci, čo nie sú členovia poslaneckých skupín


Poslanecká skupina

 1. Dmitar Stanišić, Predseda
 2. Stanislava Hrnjak, zástupca predsedu
 3. Verka Bagić
 4. Darko Bađok
 5. Uroš Bajić
 6. Milan Beara
 7. Nenad Borović
 8. Aleksandar Bubalo
 9. Miodrag Bulajić
 10. Maja Vitman
 11. Milan Vlaisavljević
 12. Tatjana Voskresenski
 13. Mišo Gvoić
 14. Predrag Ginculj
 15. Ivan Grujin
 16. Dobrosav Dević
 17. Milan Đukić
 18. Vladimir Đurović
 19. Nemanja Zavišić
 20. Aleksandar Zirojević
 21. Damir Zobenica
 22. Bojana Jelić
 23. Jelena Jovanović
 24. Rajko Kapelan
 25. Matija Kovač
 26. Dejana Krsmanović
 27. Snežana Lazić
 28. Saša Levnajić
 29. Aleksandra Maletić
 30. Aleksandar Mandić
 31. Marko Marić
 32. Bojan Marjanović
 33. Jovana Medenica
 34. Nikolina Milovanović
 35. Radmila Mitrović
 36. Danijela Mićević
 37. Stanka Mihajlov
 38. Ljubodrag Miščević
 39. Anđelka Nađ Nemedi
 40. Danijela Obradović
 41. Žaklina Radić Krstić
 42. Nenad Radmanović
 43. Bojan Rašić
 44. Miroslav Rodić
 45. Dragan Samardžić
 46. Aleksandra Sokolović
 47. Vladimir Soro
 48. Aleksandra Stankov
 49. Jasmina Stevanović
 50. Igor Stojkov
 51. Mia Strajin
 52. Milan Subotin
 53. Pavel Surový
 54. Ivan Tešić
 55. Sonja Todorović
 56. Neda Tomašević
 57. Dalibor Forgić
 58. Gizela Crkvenjakov
 59. Slobodan Čikić
 60. Marko Šijan
 61. Jasna Šproh

Poslanecká skupina

 1. dr. Bojan Bagi, Predseda
 2. Anna-Mária Pintér, zástupca predsedu
 3. Hajnálka Burány
 4. István Dobó
 5. Balint Juhas
 6. Robert Konja
 7. dr Viktor Molnar
 8. dr Anastazija Stojšić Milosavljević
 9. Karolina Hugyik

Poslanecká skupina

 1. Dejan Panić, Predseda
 2. Ljubica Bertović, zástupca predsedu
 3. Milica Božić
 4. Aleksandar Đurđev
 5. Mr. Miroslav Španović

Poslanecká skupina

 1. Robert Šebek, Predseda
 2. Milan Vasiljević, zástupca predsedu
 3. Gabriela Visinger Milutinović
 4. Bojan Jankulović
 5. Mile Jurkić
 6. dr Nikolaje Marina
 7. Veljko Mačar
 8. Marica Puškaš
 9. Tanja Raca

Poslanecká skupina

 1. Mihailo Brkić, Predseda
 2. Dejan Kulja , zástupca predsedu
 3. Branislav Grubački
 4. Dragana Zavalić
 5. Igor Kovačić
 6. Tamara Maksić
 7. Saška Radujkov
 8. Milan Turanjanin

Poslanecká skupina

 1. Aleksandra Đanković, Predseda
 2. Želјka Milošević, zástupca predsedu
 3. Jelena Borovac
 4. Miroslav Bošković
 5. Boris Novaković
 6. Milorad Radojević
 7. Branko Ćurčić

Poslanecká skupina

 1. Stanko Pužić, Predseda
 2. Nataša Ademi, zástupca predsedu
 3. Predrag Dragojević
 4. Maja Mićić
 5. Ivan Mladenović
 6. Milica Tomić
 7. Nemanja Šarčević

Poslanecká skupina

 1. dr Radivoje Jovović, Predseda
 2. Daniel Kovačić, zástupca predsedu
 3. Ljiljana Gusić
 4. prof. dr Miroslav Ilić
 5. Svetlana Kozić
 6. Tatjana Ljubišić

Poslanecká skupina

 1. Branislav Ristivojević, Predseda
 2. prof. dr Goran Ivančević, zástupca predsedu
 3. Zlata Đerić
 4. dr. Ružica Igić
 5. Milivoje Todorović
 6. Miloš Tubić
 7. Slavica Škrbić

Poslanci, čo nie sú členovia poslaneckých skupín