Poslanecké skupiny

V zhromaždení sa môže zriadiť poslanecká skupina najmenej z piatich poslancov. Poslanec môže byť členom len jednej poslaneckej skupiny. Poslaneckú skupinu tvoria poslanci jednej politickej strany, inej politickej organizácie alebo skupiny občanov. Poslaneckú skupinu môžu združovaním zriadiť poslanci viac politických strán, iných politických organizácií alebo skupiny občanov.

Poslaneckú skupinu predstavuje predseda poslaneckej skupiny. Poslanecká skupina má zástupcu predsedu poslaneckej skupiny, ktorý zastupuje predsedu, ak je on neprítomný.

Poslanecká skupina prostredníctvom svojho predsedu má právo podávať návrh na zaradenie jednotlivých otázok do rokovacieho programu zasadnutia zhromaždenia a výborov, k návrhu uznesenia, iného predpisu a normatívneho aktu v postupe jeho prerokúvania vyjadrovať svoju mienku a návrhy, podávať amendementy a vykonávať iné úkony stanovené rokovacím poriadkom.

Poslanecké skupiny v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sú:

Poslanci, čo nie sú členovia poslaneckých skupín


Poslanecká skupina АLEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI.

 1. Dmitar Stanišić, Predseda
 2. Saša Levnajić, zástupca predsedu
 3. Borislav Antonić
 4. Darko Bađok
 5. Uroš Bajić
 6. Milan Beara
 7. Aleksandra Berić
 8. Darko Bogosavlјević
 9. Milica Božić
 10. Nenad Borović
 11. Aleksandar Bubalo
 12. Miodrag Bulajić
 13. Aleksandar Bundalo
 14. Latinka Vasilјković
 15. Milan Vlaisavljević
 16. Rajka Vujović
 17. Predrag Vuković
 18. Milan Garašević
 19. Predrag Ginculj
 20. Miloš Davidović
 21. Igor Dereta
 22. Novo Dovedan
 23. Aleksandar Đedovac
 24. Milan Đukić
 25. Aleksandar Đurđev
 26. Nemanja Zavišić
 27. Aleksandar Zirojević
 28. Damir Zobenica
 29. Bojana Jelić
 30. Jelena Jovanović
 31. Milica Jurić
 32. Matija Kovač
 33. Sanja Kovačević
 34. Dejana Krsmanović
 35. Bilјana Krušić
 36. Stojanka Lekić
 37. Aleksandra Maletić
 38. Aleksandar Mandić
 39. Nada Mandić
 40. Ilija Maravić
 41. Marko Marić
 42. Jovana Medenica
 43. Nada Milanović
 44. Djordje Milićević
 45. Miloš Milovanović
 46. Radmila Mitrović
 47. Stanka Mihajlov
 48. Ljubodrag Miščević
 49. Tatjana Nikolić
 50. Dejan Panić
 51. Nika Petrović
 52. Predrag Petrović
 53. Ljilјana Plazačić
 54. Suzana Pronić
 55. Dr. Goran Puzić
 56. Žaklina Radić Krstić
 57. Bojan Rašić
 58. Miroslav Rodić
 59. Ivana Rosić
 60. Snežana Sedlar
 61. Vladimir Soro
 62. Jasmina Stevanović
 63. Igor Stojkov
 64. Mia Strajin
 65. Danica Stričević
 66. Milan Subotin
 67. Pavel Surový
 68. Ivan Tešić
 69. Vesna Tomić
 70. Vesna Furundžić
 71. Stanislava Hrnjak
 72. Gizela Crkvenjakov
 73. Slobodan Čikić
 74. Momo Čolaković
 75. Nada Ševo
 76. Marko Šijan
 77. Mr. Miroslav Španović

Tajomník poslaneckej skupiny: Ivana Jović

Tel: +381 21 487-4900

e-mail: pgsns@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanecká skupina Socialistická strana Srbska - Jednotné Srbsko

 1. Boris Novaković, Predseda
 2. Želјka Milošević, zástupca predsedu
 3. mr Svetlana Babić
 4. Dr. Daniel Babić
 5. Miroslav Bošković
 6. Ján Brtka
 7. Smiljana Glamočanin Varga
 8. Aleksandra Đanković
 9. Nataša Zlatković
 10. Sreten Jovanović
 11. Dr. Goran Latković
 12. Želјko Malušić
 13. Miroslav Čeman

Tajomník poslaneckej skupiny: Svetlana Popadić-Ležimirac

Tel: +381 21 487-4314

e-mail: pgsps-js@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanecká skupina Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Zväz vojvodinských Maďarov – István Pásztor

 1. dr. Bojan Bagi, Predseda
 2. Ilija Pirkov, zástupca predsedu
 3. Hajnálka Burány
 4. István Dobó
 5. Éva Dubacz
 6. Kovács Károly
 7. Dr. Imre Nagy
 8. István Pásztor
 9. Anna-Mária Pintér
 10. Karolina Hugyik
 11. László Cikos

e-mail: pgsvm@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanecká skupina Vojvodinský front - Liga sociálnych demokratov Vojvodiny, Vojvodinská strana

 1. Branislav Bogaroški, Predseda
 2. Aleksandar Odžić, zástupca predsedu
 3. Nataša Lalić
 4. Nenad Čanak
 5. mr Dejan Čapo
 6. Saša Šućurović

Tajomník poslaneckej skupiny: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

e-mail: pgvf@skupstinavojvodine

Poslanecká skupina HNUTIE OBRODY SRBSKÉHO KRÁĽOVSTVA

 1. doc. dr. Goran Ivančević, Predseda
 2. Vladislav Živanović, zástupca predsedu
 3. Dejan Vuković
 4. Duško Kočalka
 5. Novak Maksimović

Tajomník poslaneckej skupiny: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

e-mail: pgpoks@skupstinavojvodine

Poslanci, čo nie sú členovia poslaneckých skupín

 1. dr. Ružica Igić
 2. Đurađ Jakšić
 3. Vojislav Kulačanin
 4. Marina Nedelјković
 5. Branislav Ristivojević
 6. Aleksandar Smilјanić
 7. Ladislav Tomić
 8. Miloš Tubić