Zastupničke skupine

U Skupštini se može obrazovati zastupnička skupina od najmanje pet zastupnika. Zastupnik može biti član samo jedne zastupničke skupine. Zastupničku skupinu čine zastupnici jedne političke stranke, druge političke organizacije ili skupine građana. Zastupničku skupinu mogu udruživanjem obrazovati zastupnici više poslaničkih stranaka, drugih političkih organizacija ili skupine građanja.

Zastupničku skupinu predstavlja predsjednik zastupničke skupine. Zastupnička skupina ima zamjenika predsjednika zastupničke skupine, koji zamjenjuju predsjednika u slučaju odsutnosti.

Zastupnička skupina preko svog predsjednika ima pravo podnositi prijedlog za unošenje pojedinih pitanja na dnevni red sjednice skupštine i odbora, da na prijedlog oduke, drugog propisa i općeg akta u postupku njegovog razmatranja daje svoje mišljenje i prijedloge, da podnosi amandmane i da obavlja druge poslove utvrđene poslovnikom.

Zastupničke skupine u Skupštini AP Vojvodine su:

Zastupnici koji nisu članovi zastupničkih skupina


Zastupnička skupina „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DJECU.“

 1. Dmitar Stanišić, Predsjednik
 2. Saša Levnajić, Zamjenik predsjednika
 3. Borislav Antonić
 4. Darko Bađok
 5. Uroš Bajić
 6. Milan Beara
 7. Aleksandra Berić
 8. Darko Bogosavlјević
 9. Milica Božić
 10. Nenad Borović
 11. Aleksandar Bubalo
 12. Miodrag Bulajić
 13. Aleksandar Bundalo
 14. Latinka Vasilјković
 15. Milan Vlaisavljević
 16. Rajka Vujović
 17. Predrag Vuković
 18. Milan Garašević
 19. Predrag Ginculj
 20. Miloš Davidović
 21. Igor Dereta
 22. Novo Dovedan
 23. Aleksandar Đedovac
 24. Milan Đukić
 25. Aleksandar Đurđev
 26. Nemanja Zavišić
 27. Aleksandar Zirojević
 28. Damir Zobenica
 29. Bojana Jelić
 30. Jelena Jovanović
 31. Milica Jurić
 32. Matija Kovač
 33. Sanja Kovačević
 34. Dejana Krsmanović
 35. Bilјana Krušić
 36. Stojanka Lekić
 37. Aleksandra Maletić
 38. Aleksandar Mandić
 39. Nada Mandić
 40. Ilija Maravić
 41. Marko Marić
 42. Jovana Medenica
 43. Nada Milanović
 44. Đorđe Milićević
 45. Miloš Milovanović
 46. Radmila Mitrović
 47. Stanka Mihajlov
 48. Ljubodrag Miščević
 49. Tatjana Nikolić
 50. Dejan Panić
 51. Nika Petrović
 52. Predrag Petrović
 53. Ljilјana Plazačić
 54. Suzana Pronić
 55. dr. Goran Puzić
 56. Žaklina Radić Krstić
 57. Bojan Rašić
 58. Miroslav Rodić
 59. Ivana Rosić
 60. Snežana Sedlar
 61. Vladimir Soro
 62. Jasmina Stevanović
 63. Igor Stojkov
 64. Mia Strajin
 65. Danica Stričević
 66. Milan Subotin
 67. Pavel Surovi
 68. Ivan Tešić
 69. Vesna Tomić
 70. Vesna Furundžić
 71. Stanislava Hrnjak
 72. Gizela Crkvenjakov
 73. Slobodan Čikić
 74. Momo Čolaković
 75. Nada Ševo
 76. Marko Šijan
 77. mr. Miroslav Španović

Tajnik kluba zastupnika: Ivana Jović

Tel.: +381 21 487-4900

e-mail: pgsns@skupstinavojvodine.gov.rs

Zastupnička skupina „Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija“

 1. Boris Novaković, Predsjednik
 2. Želјka Milošević, Zamjenik predsjednika
 3. mr. Svetlana Babić
 4. dr. Daniel Babić
 5. Miroslav Bošković
 6. Jan Brtka
 7. Smiljana Glamočanin Varga
 8. Aleksandra Đanković
 9. Nataša Zlatković
 10. Sreten Jovanović
 11. Dr. Goran Latković
 12. Želјko Malušić
 13. Miroslav Čeman

Tajnik kluba zastupnika: Svetlana Popadić-Ležimirac

Tel.: +381 21 487-4314

e-mail: pgsps-js@skupstinavojvodine.gov.rs

Zastupnička skupina „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara - István Pásztor“

 1. dr. Bojan Bagi, Predsjednik
 2. Ilija Pirkov, Zamjenik predsjednika
 3. Hajnalka Burány
 4. István Dobó
 5. Éva Dubacz
 6. Kovács Károly
 7. dr. Imre Nagy
 8. István Pásztor
 9. Anna-Mária Pintér
 10. Karolina Hugyik
 11. László Csikós

e-mail: pgsvm@skupstinavojvodine.gov.rs

Zastupnička skupina „Vojvođanski front – Liga socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanska partija“

 1. Branislav Bogaroški, Predsjednik
 2. Aleksandar Odžić, Zamjenik predsjednika
 3. Nataša Lalić
 4. Nenad Čanak
 5. mr. Dejan Čapo
 6. Saša Šućurović

Tajnik kluba zastupnika: Duško Radaković

Tel.: +381 21 487-4135

e-mail: pgvf@skupstinavojvodine.gov.rs

Zastupnička skupina „POKRET OBNOVE KRALJEVINE SRBIJE“

 1. doc. dr. Goran Ivančević, Predsjednik
 2. Vladislav Živanović, Zamjenik predsjednika
 3. Dejan Vuković
 4. Duško Kočalka
 5. Novak Maksimović

Tajnik kluba zastupnika: Duško Radaković

Tel.: +381 21 487-4135

e-mail: pgpoks@skupstinavojvodine

Zastupnici koji nisu članovi zastupničkih skupina

 1. dr. Ružica Igić
 2. Đurađ Jakšić
 3. Vojislav Kulačanin
 4. Marina Nedelјković
 5. Branislav Ristivojević
 6. Aleksandar Smilјanić
 7. Ladislav Tomić
 8. Miloš Tubić