Zastupničke skupine

U Skupštini se može obrazovati zastupnička skupina od najmanje pet zastupnika. Zastupnik može biti član samo jedne zastupničke skupine. Zastupničku skupinu čine zastupnici jedne političke stranke, druge političke organizacije ili skupine građana. Zastupničku skupinu mogu udruživanjem obrazovati zastupnici više poslaničkih stranaka, drugih političkih organizacija ili skupine građanja.

Zastupničku skupinu predstavlja predsjednik zastupničke skupine. Zastupnička skupina ima zamjenika predsjednika zastupničke skupine, koji zamjenjuju predsjednika u slučaju odsutnosti.

Zastupnička skupina preko svog predsjednika ima pravo podnositi prijedlog za unošenje pojedinih pitanja na dnevni red sjednice skupštine i odbora, da na prijedlog oduke, drugog propisa i općeg akta u postupku njegovog razmatranja daje svoje mišljenje i prijedloge, da podnosi amandmane i da obavlja druge poslove utvrđene poslovnikom.

Zastupničke skupine u Skupštini AP Vojvodine su:

Zastupnici koji nisu članovi zastupničkih skupina


Zastupnička skupina „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DJECU.“

 1. Dmitar Stanišić, Predsjednik
 2. Saša Levnajić, Zamjenik predsjednika
 3. Borislav Antonić
 4. Darko Bađok
 5. Uroš Bajić
 6. Milan Beara
 7. Aleksandra Berić
 8. Darko Bogosavlјević
 9. Milica Božić
 10. Nenad Borović
 11. Aleksandar Bubalo
 12. Miodrag Bulajić
 13. Aleksandar Bundalo
 14. Latinka Vasilјković
 15. Milan Vlaisavljević
 16. Rajka Vujović
 17. Milan Garašević
 18. Predrag Ginculj
 19. Miloš Davidović
 20. Igor Dereta
 21. Novo Dovedan
 22. Maja Đikanović
 23. Milan Đukić
 24. Aleksandar Đurđev
 25. Vladislav Živanović
 26. Nemanja Zavišić
 27. Aleksandar Zirojević
 28. Damir Zobenica
 29. Bojana Jelić
 30. Jelena Jovanović
 31. Milica Jurić
 32. Matija Kovač
 33. Sanja Kovačević
 34. Milan Kraguljac
 35. Dejana Krsmanović
 36. Bilјana Krušić
 37. Stojanka Lekić
 38. Aleksandra Maletić
 39. Aleksandar Mandić
 40. Nada Mandić
 41. Ilija Maravić
 42. Marko Marić
 43. Jovana Medenica
 44. Nada Milanović
 45. Đorđe Milićević
 46. Miloš Milovanović
 47. Radmila Mitrović
 48. Stanka Mihajlov
 49. Ljubodrag Miščević
 50. Tatjana Nikolić
 51. Dejan Panić
 52. Nika Petrović
 53. Predrag Petrović
 54. Ljilјana Plazačić
 55. Suzana Pronić
 56. dr. Goran Puzić
 57. Žaklina Radić Krstić
 58. Bojan Rašić
 59. Miroslav Rodić
 60. Ivana Rosić
 61. Snežana Sedlar
 62. Vladimir Soro
 63. Jasmina Stevanović
 64. Igor Stojkov
 65. Mia Strajin
 66. Danica Stričević
 67. Milan Subotin
 68. Pavel Surovi
 69. Ivan Tešić
 70. Vesna Tomić
 71. Vesna Furundžić
 72. Stanislava Hrnjak
 73. Gizela Crkvenjakov
 74. Slobodan Čikić
 75. Momo Čolaković
 76. Nada Ševo
 77. Marko Šijan
 78. mr. Miroslav Španović

Tajnik kluba zastupnika: Darko Marić

Tel.: +381 21 487-4165

e-mail: pgsns@skupstinavojvodine.gov.rs

Zastupnička skupina „Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija“

 1. Boris Novaković, Predsjednik
 2. Želјka Milošević, Zamjenik predsjednika
 3. mr. Svetlana Babić
 4. dr. Daniel Babić
 5. Miroslav Bošković
 6. Jan Brtka
 7. Smiljana Glamočanin Varga
 8. Aleksandra Đanković
 9. Nataša Zlatković
 10. Dr. Goran Latković
 11. Jelena Lopušina
 12. Želјko Malušić
 13. Miroslav Čeman

Tajnik kluba zastupnika: Svetlana Popadić-Ležimirac

Tel.: +381 21 487-4314

e-mail: pgsps-js@skupstinavojvodine.gov.rs

Zastupnička skupina „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara - István Pásztor“

 1. dr. Bojan Bagi, Predsjednik
 2. Ilija Pirkov, Zamjenik predsjednika
 3. Hajnalka Burány
 4. István Dobó
 5. Éva Dubacz
 6. Kovács Károly
 7. dr. Imre Nagy
 8. Anna-Mária Pintér
 9. Karolina Hugyik
 10. László Csikós
 11. Ildiko Šnejder - Šara

e-mail: pgsvm@skupstinavojvodine.gov.rs

Zastupnička skupina „Vojvođanski front – Liga socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanska partija“

 1. Saša Šućurović, Predsjednik
 2. Aleksandar Odžić, Zamjenik predsjednika
 3. Branislav Bogaroški
 4. Nataša Lalić
 5. Nenad Čanak
 6. mr. Dejan Čapo

Tajnik kluba zastupnika: Duško Radaković

Tel.: +381 21 487-4135

e-mail: pgvf@skupstinavojvodine.gov.rs

Zastupnička skupina NADA – NOVI DSS – POKS

 1. prof. dr. Goran Ivančević, Predsjednik
 2. Branislav Ristivojević, Zamjenik predsjednika
 3. Dejan Vuković
 4. dr. Ružica Igić
 5. Duško Kočalka
 6. Novak Maksimović
 7. Ladislav Tomić
 8. Miloš Tubić

Tajnik kluba zastupnika: Duško Radaković

Tel.: +381 21 487-4135

e-mail: pgnada-novidss-poks@skupstinavojvodine.gov.rs

Zastupnici koji nisu članovi zastupničkih skupina

 1. Đurađ Jakšić
 2. Vojislav Kulačanin
 3. dr. Marina Nedelјković
 4. Aleksandar Smilјanić