Zastupničke skupine

U Skupštini se može obrazovati zastupnička skupina od najmanje pet zastupnika. Zastupnik može biti član samo jedne zastupničke skupine. Zastupničku skupinu čine zastupnici jedne političke stranke, druge političke organizacije ili skupine građana. Zastupničku skupinu mogu udruživanjem obrazovati zastupnici više poslaničkih stranaka, drugih političkih organizacija ili skupine građanja.

Zastupničku skupinu predstavlja predsjednik zastupničke skupine. Zastupnička skupina ima zamjenika predsjednika zastupničke skupine, koji zamjenjuju predsjednika u slučaju odsutnosti.

Zastupnička skupina preko svog predsjednika ima pravo podnositi prijedlog za unošenje pojedinih pitanja na dnevni red sjednice skupštine i odbora, da na prijedlog oduke, drugog propisa i općeg akta u postupku njegovog razmatranja daje svoje mišljenje i prijedloge, da podnosi amandmane i da obavlja druge poslove utvrđene poslovnikom.

Zastupničke skupine u Skupštini AP Vojvodine su:

Zastupnici koji nisu članovi zastupničkih skupina


Zastupnička skupina ”ALEKSANDAR VUČIĆ – VOJVODINA NE SMIJE STATI”

 1. Dmitar Stanišić, Predsjednik
 2. Stanislava Hrnjak, Zamjenik predsjednika
 3. Verka Bagić
 4. Darko Bađok
 5. Uroš Bajić
 6. Milan Beara
 7. Nenad Borović
 8. Aleksandar Bubalo
 9. Miodrag Bulajić
 10. Maja Vitman
 11. Milan Vlaisavljević
 12. Tatjana Voskresenski
 13. Mišo Gvoić
 14. Predrag Ginculj
 15. Ivan Grujin
 16. Dobrosav Dević
 17. Milan Đukić
 18. Vladimir Đurović
 19. Nemanja Zavišić
 20. Aleksandar Zirojević
 21. Damir Zobenica
 22. Bojana Jelić
 23. Jelena Jovanović
 24. Rajko Kapelan
 25. Matija Kovač
 26. Dejana Krsmanović
 27. Snežana Lazić
 28. Saša Levnajić
 29. Aleksandra Maletić
 30. Aleksandar Mandić
 31. Marko Marić
 32. Bojan Marjanović
 33. Jovana Medenica
 34. Nikolina Milovanović
 35. Radmila Mitrović
 36. Danijela Mićević
 37. Stanka Mihajlov
 38. Duško Mihelc
 39. Ljubodrag Miščević
 40. Anđelka Nađ Nemedi
 41. Danijela Obradović
 42. Žaklina Radić Krstić
 43. Nenad Radmanović
 44. Bojan Rašić
 45. Miroslav Rodić
 46. Dragan Samardžić
 47. Aleksandra Sokolović
 48. Vladimir Soro
 49. Aleksandra Stankov
 50. Jasmina Stevanović
 51. Igor Stojkov
 52. Mia Strajin
 53. Milan Subotin
 54. Pavel Surovi
 55. Ivan Tešić
 56. Sonja Todorović
 57. Neda Tomašević
 58. Dalibor Forgić
 59. Gizela Crkvenjakov
 60. Slobodan Čikić
 61. Marko Šijan
 62. Jasna Šproh

Zastupnička skupina ”VAJDASÁGİ MAGYAR SZÖVETSÉG – Elnökünkért, közösségünkért, a jövőért! – SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – Za našeg Predsjednika, za našu zajednicu, za budućnost!”

 1. dr. Bojan Bagi, Predsjednik
 2. Anna-Mária Pintér , Zamjenik predsjednika
 3. Hajnalka Burány
 4. István Dobó
 5. Balint Juhas
 6. Robert Konja
 7. dr Viktor Molnar
 8. dr Anastazija Stojšić Milosavljević
 9. Karolina Hugyik

Zastupnička skupina “Naprijed Vojvodino”

 1. Dejan Panić, Predsjednik
 2. Ljubica Bertović, Zamjenik predsjednika
 3. Milica Božić
 4. Aleksandar Đurđev
 5. mr. Miroslav Španović

Zastupnička skupina “STRANKA SLOBODE I PRAVDE”

 1. Robert Šebek, Predsjednik
 2. Milan Vasiljević, Zamjenik predsjednika
 3. Gabriela Visinger Milutinović
 4. Bojan Jankulović
 5. Mile Jurkić
 6. dr Nikolaje Marina
 7. Veljko Mačar
 8. Marica Puškaš
 9. Tanja Raca

Zastupnička skupina “Srbija Centar (SRCE) – Zeleno-lijevi Front (ZLF) – Pokret za PREOKRET (PZP)”

 1. Mihailo Brkić, Predsjednik
 2. Dejan Kulja , Zamjenik predsjednika
 3. Branislav Grubački
 4. Dragana Zavalić
 5. Igor Kovačić
 6. Tamara Maksić
 7. Saška Radujkov
 8. Milan Turanjanin

Zastupnička skupina “Socijalistička partija Srbije (SPS) – Jedinstvena Srbija (JS)”

 1. Aleksandra Đanković, Predsjednik
 2. Želјka Milošević, Zamjenik predsjednika
 3. Jelena Borovac
 4. Miroslav Bošković
 5. Boris Novaković
 6. Milorad Radojević
 7. Branko Ćurčić

Zastupnička skupina “Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak"

 1. Stanko Pužić, Predsjednik
 2. Nataša Ademi, Zamjenik predsjednika
 3. Predrag Dragojević
 4. Maja Mićić
 5. Ivan Mladenović
 6. Milica Tomić
 7. Nemanja Šarčević

Zastupnička skupina “DEMOKRATSKA STRANKA – ZAJEDNO – POKRET SLOBODNIH GRAĐANA”

 1. dr Radivoje Jovović, Predsjednik
 2. Daniel Kovačić, Zamjenik predsjednika
 3. Ljiljana Gusić
 4. prof. dr Miroslav Ilić
 5. Svetlana Kozić
 6. Tatjana Ljubišić

Zastupnička skupina “NOVI DSS – POKS (NADA)”

 1. Branislav Ristivojević, Predsjednik
 2. prof. dr. Goran Ivančević, Zamjenik predsjednika
 3. Zlata Đerić
 4. dr. Ružica Igić
 5. Milivoje Todorović
 6. Miloš Tubić
 7. Slavica Škrbić

Zastupnici koji nisu članovi zastupničkih skupina