Saziv 2012-2016

Avramov Gavra
Andrejić Petar
dr Babić Milenko
Bajatović Dušan (22.06.2012. - 04.10.2012.)
Balašević Jelena
prof. dr Belić Branislava
Berić Predrag
dr Biro Ištvan
Bjelić - Francuski Vesna
Bogaroški Branislav (22.06.2012. - 04.11.2014.)
Bodrožić Nada
mr sci dr Bolinovska Sofija
Borović Nenad
Bohuš Jan
mr Bošnjak Ivan (22.06.2012. - 14.12.2012.)
Bubnjević Srboljub
prof. dr Budakov Pavle
dr Vidović Željko
dr Višnjevac Danilo
Vlaisavljević Milan
Vojinović Ilija
Vrebalov Milivoj
dr Vrcelj Živko
Vukoje Darko
Vulin Dragan
Gagić Miloš
Galić Vladimir
Ginculj Predrag
Gonđa Goran
Grmuša Aleksandar
Damjanov Branislav
dr Deđanski Stevica (22.06.2012. - 28.02.2014.)
Dokmanović Tanja
Egereši Šandor
Žiroš - Jankelić Aniko
Zavišin Srđan
Zlokolica Slobodan
Zloh Martin
Zobenica Damir
Zubac Pero
Inđić Dušan
Jakovljev Dušan
dr Janić Jovan
Jaramazović Nikola
prof. dr Jeličić Zoran
Jerkov Aleksandra (22.06.2012. - 20.09.2012.)
Jovanov Milenko
Jovanović Zoran
Juhas Atila (22.06.2012. - 22.05.2014.)
Kavai Sabolč
Kandić Uroš
Kovačić Daniel
Kolar Robert
Konjokrad Neđeljko
dr Krstonošić Veljko
Kutić Bore
Laban Bogdan
dr Lazarević Života
Lazarov Jovan
Lalić Nataša
dr Latković Goran
Lekić Stojanka
prof. dr Lukić - Petrović Svetlana
Marić Marko
Marković Živko
Marton Aleksandar
Matarić Mata
dr Matejin Predrag
Mijić Predrag
Milić Ivana
Milićević Đorđe
Milosavljević Ljubiša
Mirović Igor (22.06.2012. - 26.09.2013.)
Mladenović Zoran (22.06.2012. - 20.11.2012.)
Nazarčić Stevica
Nežić Tihomir
Novaković Borislav
Paljov Adam
Parać Slavko
Pastor Ištvan
Paunović Goran
Pelt Ilona
Petrović Daniel (22.06.2012. - 03.07.2013.)
mr Počuč Pavle
Rajnović Evetović Laura
Rac Slavko
dr Račić Lazar
prof. dr Ristivojević Branislav
Salak Igor
Santo Robert
Santovac Saša (22.06.2012. - 28.02.2014.)
Svirčević Sava
mr Sedlarević Maja
Selaković Svetlana
mr Seleši Đenđi
Simović Strahinja
dr Smiljanić Živorad (22.06.2012. - 14.12.2012.)
Soro Vladimir
dr Stratijev Savka
Takač Zoltan (22.06.2012. - 03.11.2014.)
Tanasković Zoran (22.06.2012. - 28.04.2015.)
Tintor Stojan
Tišma Jovan
Tobiaš Jožef
Todorović Saša (22.06.2012. - 23.09.2014.)
Tomanova Makanova Ana
Tomić Ladislav
Tot Tamaš
Travica Bogdan
dr Ćosić Ilija
Ćuk Milan
Ugrčić Ilić Vera
Ujhelji Akoš
Ungur Danijel
Filipović Branislav
Cvetanović Predrag
Crnogorac Željko
Četojević Marijana (22.06.2012. - 28.02.2014.)
Šibul Miloš
mr Španović Miroslav
Homanov Saša (04.10.2012. - 02.06.2016.)
Amižić Predrag (25.10.2012. - 02.06.2016.)
Bađok Darko (07.03.2013. - 02.06.2016.)
Nastić Živko (07.03.2013. - 02.06.2016.)
dr Rastović Dragan (07.03.2013. - 02.06.2016.)
Meneši Kristina (26.09.2013. - 02.06.2016.)
Milošević Dragana (08.11.2013. - 02.06.2016.)
Zečević Ivana (14.05.2014. - 02.06.2016.)
Lalić Nikola (14.05.2014. - 02.06.2016.)
Čavić Lazar (14.05.2014. - 02.06.2016.)
Paći Lajoš (19.06.2014. - 02.06.2016.)
Kuzmanović Radomir (28.10.2014. - 02.06.2016.)
Keresteš Dejan (23.12.2014. - 02.06.2016.)
Kovač Tinde (23.12.2014. - 02.06.2016.)