Saziv 2012-2016

Gavra Avramov
Andrejić Petar
dr Babić Milenko
Dušan Bajatović (22.06.2012. - 04.10.2012.)
Jelena Balašević
prof. dr. Branislava Belić
Berić Predrag
dr Biro Ištvan
Bjelić - Francuski Vesna
Branislav Bogaroški (22.06.2012. - 04.11.2014.)
Bodrožić Nada
mr sci dr Bolinovska Sofija
Nenad Borović
Bohuš Jan
mr Bošnjak Ivan (22.06.2012. - 14.12.2012.)
Bubnjević Srboljub
Pavle Budakov
dr. Željko Vidović
dr Višnjevac Danilo
Milan Vlaisavljević
Vojinović Ilija
Vrebalov Milivoj
dr Vrcelj Živko
Darko Vukoje
Vulin Dragan
Gagić Miloš
Vladimir Galić
Predrag Ginculj
Goran Gonđa
Grmuša Aleksandar
Damjanov Branislav
dr Deđanski Stevica (22.06.2012. - 28.02.2014.)
Dokmanović Tanja
Sándor Egeresi
Žiroš - Jankelić Aniko
Zavišin Srđan
Zlokolica Slobodan
Zloh Martin
Damir Zobenica
Zubac Pero
Inđić Dušan
Dušan Jakovljev
dr Janić Jovan
Jaramazović Nikola
prof. dr Jeličić Zoran
Jerkov Aleksandra (22.06.2012. - 20.09.2012.)
Milenko Jovanov
Jovanović Zoran
Juhas Atila (22.06.2012. - 22.05.2014.)
Kavai Sabolč
Uroš Kandić
Kovačić Daniel
Robert Kolar
Neđeljko Konjokrad
dr Krstonošić Veljko
Bore Kutić
Laban Bogdan
dr Lazarević Života
Jovan Lazarov
Nataša Lalić
Dr. Goran Latković
Stojanka Lekić
prof. dr Lukić - Petrović Svetlana
Marko Marić
Marković Živko
Marton Aleksandar
Matarić Mata
Dr Predrag Matejin
Mijić Predrag
Milić Ivana
Đorđe Milićević
Milosavljević Ljubiša
Igor Mirović (22.06.2012. - 26.09.2013.)
Mladenović Zoran (22.06.2012. - 20.11.2012.)
Nazarčić Stevica
Nežić Tihomir
Borislav Novaković
Paljov Adam
Parać Slavko
István Pásztor
Goran Paunović
Ilona Pelt
Petrović Daniel (22.06.2012. - 03.07.2013.)
mr Počuč Pavle
Laura Rajnović Evetović
Rac Slavko
dr Račić Lazar
Branislav Ristivojević
Salak Igor
Santo Robert
Santovac Saša (22.06.2012. - 28.02.2014.)
Svirčević Sava
mr. Maja Sedlarević
Svetlana Selaković
mr Seleši Đenđi
Simović Strahinja
dr Smiljanić Živorad (22.06.2012. - 14.12.2012.)
Soro Vladimir
dr Stratijev Savka
Takač Zoltan (22.06.2012. - 03.11.2014.)
Tanasković Zoran (22.06.2012. - 28.04.2015.)
Tintor Stojan
Tišma Jovan
Tobiaš Jožef
Todorović Saša (22.06.2012. - 23.09.2014.)
Ana Tomanova Makanova
Ladislav Tomić
Tot Tamaš
Travica Bogdan
dr Ćosić Ilija
Milan Ćuk
Ugrčić Ilić Vera
Ujhelji Akoš
Ungur Danijel
Filipović Branislav
Cvetanović Predrag
Crnogorac Željko
Četojević Marijana (22.06.2012. - 28.02.2014.)
Šibul Miloš
mr. Miroslav Španović
Homanov Saša (04.10.2012. - 02.06.2016.)
Amižić Predrag (25.10.2012. - 02.06.2016.)
Darko Bađok (07.03.2013. - 02.06.2016.)
Nastić Živko (07.03.2013. - 02.06.2016.)
dr Rastović Dragan (07.03.2013. - 02.06.2016.)
Meneši Kristina (26.09.2013. - 02.06.2016.)
Dragana Milošević (08.11.2013. - 02.06.2016.)
Ivana Zečević (14.05.2014. - 02.06.2016.)
Lalić Nikola (14.05.2014. - 02.06.2016.)
Čavić Lazar (14.05.2014. - 02.06.2016.)
Lajos Patyi (19.06.2014. - 02.06.2016.)
Radomir Kuzmanović (28.10.2014. - 02.06.2016.)
Keresteš Dejan (23.12.2014. - 02.06.2016.)
Kovač Tinde (23.12.2014. - 02.06.2016.)