Poslanici

Skupština AP Vojvodine ima 120 poslanika koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, po proporcionalnom izbornom sistemu, na period od četiri godine.

Poslaniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran: podnošenjem ostavke, ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci, ako je pravosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti, preuzimanjem posla, odnosno funkcije koje su, u skladu s zakonom odnosno Pokrajinskom skupštinskom odlukom o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, nespojive s funkcijom poslanika, ako mu prestane prebivalište na teritoriji pokrajine, gubitkom državljanstva i smrću. Mandat poslanika kome je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran pripada izbornoj listi sa koje je izabran. Taj mandat se dodeljuje sledećem kandidatu na izbornoj listi za koga stranka nije dobila mandat.

Lista poslanika Skupštine AP Vojvodine:

 1. Nataša Ademi
 2. Darko Bađok
 3. dr Bojan Bagi
 4. Verka Bagić
 5. Uroš Bajić
 6. Milan Beara
 7. Ljubica Bertović
 8. Jelena Borovac
 9. Nenad Borović
 10. Miroslav Bošković
 11. Milica Božić
 12. Mihailo Brkić
 13. Aleksandar Bubalo
 14. Miodrag Bulajić
 15. Hajnalka Buranj
 16. Slobodan Čikić
 17. Gizela Crkvenjakov
 18. Branko Ćurčić
 19. Aleksandra Đanković
 20. Zlata Đerić
 21. Dobrosav Dević
 22. Ištvan Dobo
 23. Predrag Dragojević
 24. Milan Đukić
 25. Aleksandar Đurđev
 26. Vladimir Đurović
 27. Dalibor Forgić
 28. Predrag Ginculj
 29. Branislav Grubački
 30. Ivan Grujin
 31. Ljiljana Gusić
 32. Mišo Gvoić
 33. Stanislava Hrnjak
 34. Karolina Huđik
 35. dr Ružica Igić
 36. prof. dr Miroslav Ilić
 37. prof. dr Goran Ivančević
 38. Bojan Jankulović
 39. Bojana Jelić
 40. Jelena Jovanović
 41. dr Radivoje Jovović
 42. Balint Juhas
 43. Mile Jurkić
 44. Rajko Kapelan
 45. Robert Konja
 46. Matija Kovač
 47. Daniel Kovačić
 48. Igor Kovačić
 49. Svetlana Kozić
 50. Dejana Krsmanović
 51. Dejan Kulja
 52. Snežana Lazić
 53. Saša Levnajić
 54. Tatjana Ljubišić
 55. Veljko Mačar
 56. Tamara Maksić
 57. Aleksandra Maletić
 58. Aleksandar Mandić
 59. Marko Marić
 60. dr Nikolaje Marina
 61. Bojan Marjanović
 62. Jovana Medenica
 63. Danijela Mićević
 64. Maja Mićić
 65. Stanka Mihajlov
 66. Željka Milošević
 67. Nikolina Milovanović
 68. Ljubodrag Miščević
 69. Radmila Mitrović
 70. Ivan Mladenović
 71. dr Viktor Molnar
 72. Anđelka Nađ Nemedi
 73. Boris Novaković
 74. Danijela Obradović
 75. Dejan Panić
 76. Ana-Marija Pinter
 77. Marica Puškaš
 78. Stanko Pužić
 79. Tanja Raca
 80. Žaklina Radić Krstić
 81. Nenad Radmanović
 82. Milorad Radojević
 83. Saška Radujkov
 84. Bojan Rašić
 85. prof. dr Branislav Ristivojević
 86. Miroslav Rodić
 87. Dragan Samardžić
 88. Nemanja Šarčević
 89. Robert Šebek
 90. Marko Šijan
 91. Slavica Škrbić
 92. Aleksandra Sokolović
 93. Vladimir Soro
 94. mr Miroslav Španović
 95. Jasna Šproh
 96. Dmitar Stanišić
 97. Aleksandra Stankov
 98. Jasmina Stevanović
 99. Igor Stojkov
 100. dr Anastazija Stojšić Milosavljević
 101. Mia Strajin
 102. Milan Subotin
 103. Pavel Surovi
 104. Ivan Tešić
 105. Sonja Todorović
 106. Milivoje Todorović
 107. Neda Tomašević
 108. Milica Tomić
 109. Miloš Tubić
 110. Milan Turanjanin
 111. Milan Vasiljević
 112. Gabriela Visinger Milutinović
 113. Maja Vitman
 114. Milan Vlaisavljević
 115. Tatjana Voskresenski
 116. Dragana Zavalić
 117. Nemanja Zavišić
 118. Aleksandar Zirojević
 119. Damir Zobenica