Poslanici

Skupština AP Vojvodine ima 120 poslanika koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, po proporcionalnom izbornom sistemu, na period od četiri godine.

Poslaniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran: podnošenjem ostavke, ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci, ako je pravosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti, preuzimanjem posla, odnosno funkcije koje su, u skladu s zakonom odnosno Pokrajinskom skupštinskom odlukom o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, nespojive s funkcijom poslanika, ako mu prestane prebivalište na teritoriji pokrajine, gubitkom državljanstva i smrću. Mandat poslanika kome je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran pripada izbornoj listi sa koje je izabran. Taj mandat se dodeljuje sledećem kandidatu na izbornoj listi za koga stranka nije dobila mandat.

Prikazani podaci se odnose na strukturu poslanika prema rezultatima izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, održanix 21. juna i 1. jula 2020. godine.

Lista poslanika Skupštine AP Vojvodine:

 1. Borislav Antonić
 2. dr Daniel Babić
 3. mr Svetlana Babić
 4. Darko Bađok
 5. dr Bojan Bagi
 6. Uroš Bajić
 7. Milan Beara
 8. Aleksandra Berić
 9. Branislav Bogaroški
 10. Darko Bogosavljević
 11. Nenad Borović
 12. Miroslav Bošković
 13. Milica Božić
 14. Jan Brtka
 15. Aleksandar Bubalo
 16. Miodrag Bulajić
 17. Aleksandar Bundalo
 18. Hajnalka Buranj
 19. Nenad Čanak
 20. mr Dejan Čapo
 21. Miroslav Čeman
 22. Slobodan Čikić
 23. Laslo Čikoš
 24. Momo Čolaković
 25. Gizela Crkvenjakov
 26. Aleksandra Đanković
 27. Miloš Davidović
 28. Igor Dereta
 29. Maja Đikanović
 30. Ištvan Dobo
 31. Novo Dovedan
 32. Eva Dubac
 33. Milan Đukić
 34. Aleksandar Đurđev
 35. Vesna Furundžić
 36. Milan Garašević
 37. Predrag Ginculj
 38. Smiljana Glamočanin Varga
 39. Stanislava Hrnjak
 40. Karolina Huđik
 41. dr Ružica Igić
 42. prof. dr Goran Ivančević
 43. Đurađ Jakšić
 44. Bojana Jelić
 45. Jelena Jovanović
 46. Milica Jurić
 47. Duško Kočalka
 48. Karolj Kovač
 49. Matija Kovač
 50. Sanja Kovačević
 51. Milan Kraguljac
 52. Dejana Krsmanović
 53. Biljana Krušić
 54. Vojislav Kulačanin
 55. Nataša Lalić
 56. dr Goran Latković
 57. Stojanka Lekić
 58. Saša Levnajić
 59. Jelena Lopušina
 60. Novak Maksimović
 61. Aleksandra Maletić
 62. Željko Malušić
 63. Aleksandar Mandić
 64. Nada Mandić
 65. Ilija Maravić
 66. Marko Marić
 67. Jovana Medenica
 68. Stanka Mihajlov
 69. Nada Milanović
 70. Đorđe Milićević
 71. Željka Milošević
 72. Miloš Milovanović
 73. Ljubodrag Miščević
 74. Radmila Mitrović
 75. dr Imre Nađ
 76. dr Marina Nedeljković
 77. Tatjana Nikolić
 78. Boris Novaković
 79. Aleksandar Odžić
 80. Dejan Panić
 81. Nika Petrović
 82. Predrag Petrović
 83. Ana-Marija Pinter
 84. Ilija Pirkov
 85. Ljiljana Plazačić
 86. Suzana Pronić
 87. dr Goran Puzić
 88. Žaklina Radić Krstić
 89. Bojan Rašić
 90. prof. dr Branislav Ristivojević
 91. Miroslav Rodić
 92. Ivana Rosić
 93. Snežana Sedlar
 94. Nada Ševo
 95. Marko Šijan
 96. Aleksandar Smiljanić
 97. Ildiko Šnejder - Šara
 98. Vladimir Soro
 99. mr Miroslav Španović
 100. Dmitar Stanišić
 101. Jasmina Stevanović
 102. Igor Stojkov
 103. Mia Strajin
 104. Danica Stričević
 105. Milan Subotin
 106. Saša Šućurović
 107. Pavel Surovi
 108. Ivan Tešić
 109. Vesna Tomić
 110. Ladislav Tomić
 111. Miloš Tubić
 112. Latinka Vasiljković
 113. Milan Vlaisavljević
 114. Rajka Vujović
 115. Dejan Vuković
 116. Nemanja Zavišić
 117. Aleksandar Zirojević
 118. Vladislav Živanović
 119. Nataša Zlatković
 120. Damir Zobenica