Poslanci

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny má 120 poslancov, ktorí sa volia na priamych voľbách, tajným hlasovaním, podľa proporcionálneho volebného systému, na obdobie štyroch rokov.

Poslancovi zaniká mandát pred vypršaním lehoty, na ktorú je zvolený: podaním demisie, ak je právoplatným súdnym rozhodnutím odsúdený na bezpodmienečný trest väzenia najmenej šesť mesací, ak je právopaltným rozhodnutím pozbavený pracovnej schopnosti, preberaním úkonu, resp. funkcie, ktoré sú v súlade so zákonom, resp. Uznesením o voľbe poslancov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny nespojiteľné s funkciou poslanca, ak mu zanikne bydlisko na území pokrajiny, stratou štátneho občianstva alebo v prípade smrti. Mandát poslanca, ktorému zanikol mandát pred vypršaním lehoty, na ktorú bol zvolený patrí volebnej listine, z ktorej bol zvolený. Ten mandát sa pridelí nasledovnému kandidátovi na volebnej listine, pre ktorého strana nezískala mandát.

Zobrazené údaje sa vzťahujú na štruktúru poslancov podľa výsledkov volieb  poslancov Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny uskutočnených 21. júna a 1. júla 2020.

Listina poslancov Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

 1. Borislav Antonić
 2. Dr. Daniel Babić
 3. mr Svetlana Babić
 4. dr. Bojan Bagi
 5. Darko Bađok
 6. Uroš Bajić
 7. Milan Beara
 8. Aleksandra Berić
 9. Branislav Bogaroški
 10. Darko Bogosavlјević
 11. Milica Božić
 12. Nenad Borović
 13. Miroslav Bošković
 14. Ján Brtka
 15. Aleksandar Bubalo
 16. Miodrag Bulajić
 17. Aleksandar Bundalo
 18. Hajnálka Burány
 19. Latinka Vasilјković
 20. Milan Vlaisavljević
 21. Rajka Vujović
 22. Dejan Vuković
 23. Milan Garašević
 24. Predrag Ginculj
 25. Smiljana Glamočanin Varga
 26. Miloš Davidović
 27. Igor Dereta
 28. István Dobó
 29. Novo Dovedan
 30. Éva Dubacz
 31. Aleksandra Đanković
 32. Maja Đikanović
 33. Milan Đukić
 34. Aleksandar Đurđev
 35. Vladislav Živanović
 36. Nemanja Zavišić
 37. Aleksandar Zirojević
 38. Nataša Zlatković
 39. Damir Zobenica
 40. prof. dr Goran Ivančević
 41. dr. Ružica Igić
 42. Đurađ Jakšić
 43. Bojana Jelić
 44. Jelena Jovanović
 45. Milica Jurić
 46. Kovács Károly
 47. Matija Kovač
 48. Sanja Kovačević
 49. Duško Kočalka
 50. Milan Kraguljac
 51. Dejana Krsmanović
 52. Bilјana Krušić
 53. Vojislav Kulačanin
 54. Nataša Lalić
 55. Dr. Goran Latković
 56. Saša Levnajić
 57. Stojanka Lekić
 58. Jelena Lopušina
 59. Novak Maksimović
 60. Aleksandra Maletić
 61. Želјko Malušić
 62. Aleksandar Mandić
 63. Nada Mandić
 64. Ilija Maravić
 65. Marko Marić
 66. Jovana Medenica
 67. Nada Milanović
 68. Djordje Milićević
 69. Miloš Milovanović
 70. Želјka Milošević
 71. Radmila Mitrović
 72. Stanka Mihajlov
 73. Ljubodrag Miščević
 74. Dr. Imre Nagy
 75. Dr. Marina Nedelјković
 76. Tatjana Nikolić
 77. Boris Novaković
 78. Aleksandar Odžić
 79. Dejan Panić
 80. Nika Petrović
 81. Predrag Petrović
 82. Anna-Mária Pintér
 83. Ilija Pirkov
 84. Ljilјana Plazačić
 85. Suzana Pronić
 86. Dr. Goran Puzić
 87. Žaklina Radić Krstić
 88. Bojan Rašić
 89. Branislav Ristivojević
 90. Miroslav Rodić
 91. Ivana Rosić
 92. Snežana Sedlar
 93. Aleksandar Smilјanić
 94. Vladimir Soro
 95. Dmitar Stanišić
 96. Jasmina Stevanović
 97. Igor Stojkov
 98. Mia Strajin
 99. Danica Stričević
 100. Milan Subotin
 101. Pavel Surový
 102. Ivan Tešić
 103. Vesna Tomić
 104. Ladislav Tomić
 105. Miloš Tubić
 106. Vesna Furundžić
 107. Stanislava Hrnjak
 108. Karolina Hugyik
 109. Gizela Crkvenjakov
 110. Nenad Čanak
 111. mr Dejan Čapo
 112. Miroslav Čeman
 113. Slobodan Čikić
 114. László Cikos
 115. Momo Čolaković
 116. Nada Ševo
 117. Marko Šijan
 118. Ildiko Šnejder - Šara
 119. Mr. Miroslav Španović
 120. Saša Šućurović