Poslanci

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny má 120 poslancov, ktorí sa volia na priamych voľbách, tajným hlasovaním, podľa proporcionálneho volebného systému, na obdobie štyroch rokov.

Poslancovi zaniká mandát pred vypršaním lehoty, na ktorú je zvolený: podaním demisie, ak je právoplatným súdnym rozhodnutím odsúdený na bezpodmienečný trest väzenia najmenej šesť mesací, ak je právopaltným rozhodnutím pozbavený pracovnej schopnosti, preberaním úkonu, resp. funkcie, ktoré sú v súlade so zákonom, resp. Uznesením o voľbe poslancov do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny nespojiteľné s funkciou poslanca, ak mu zanikne bydlisko na území pokrajiny, stratou štátneho občianstva alebo v prípade smrti. Mandát poslanca, ktorému zanikol mandát pred vypršaním lehoty, na ktorú bol zvolený patrí volebnej listine, z ktorej bol zvolený. Ten mandát sa pridelí nasledovnému kandidátovi na volebnej listine, pre ktorého strana nezískala mandát.

 

Listina poslancov Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

 1. Nataša Ademi
 2. dr. Bojan Bagi
 3. Verka Bagić
 4. Darko Bađok
 5. Uroš Bajić
 6. Milan Beara
 7. Ljubica Bertović
 8. Milica Božić
 9. Jelena Borovac
 10. Nenad Borović
 11. Miroslav Bošković
 12. Mihailo Brkić
 13. Aleksandar Bubalo
 14. Miodrag Bulajić
 15. Hajnálka Burány
 16. Milan Vasiljević
 17. Gabriela Visinger Milutinović
 18. Maja Vitman
 19. Milan Vlaisavljević
 20. Tatjana Voskresenski
 21. Mišo Gvoić
 22. Predrag Ginculj
 23. Branislav Grubački
 24. Ivan Grujin
 25. Ljiljana Gusić
 26. Dobrosav Dević
 27. István Dobó
 28. Predrag Dragojević
 29. Aleksandra Đanković
 30. Zlata Đerić
 31. Milan Đukić
 32. Aleksandar Đurđev
 33. Vladimir Đurović
 34. Dragana Zavalić
 35. Nemanja Zavišić
 36. Aleksandar Zirojević
 37. Damir Zobenica
 38. prof. dr Goran Ivančević
 39. dr. Ružica Igić
 40. prof. dr Miroslav Ilić
 41. Bojan Jankulović
 42. Bojana Jelić
 43. Jelena Jovanović
 44. dr Radivoje Jovović
 45. Mile Jurkić
 46. Balint Juhas
 47. Rajko Kapelan
 48. Matija Kovač
 49. Daniel Kovačić
 50. Igor Kovačić
 51. Svetlana Kozić
 52. Robert Konja
 53. Dejana Krsmanović
 54. Dejan Kulja
 55. Snežana Lazić
 56. Saša Levnajić
 57. Tatjana Ljubišić
 58. Tamara Maksić
 59. Aleksandra Maletić
 60. Aleksandar Mandić
 61. dr Nikolaje Marina
 62. Marko Marić
 63. Bojan Marjanović
 64. Veljko Mačar
 65. Jovana Medenica
 66. Nikolina Milovanović
 67. Želјka Milošević
 68. Radmila Mitrović
 69. Danijela Mićević
 70. Maja Mićić
 71. Stanka Mihajlov
 72. Duško Mihelc
 73. Ljubodrag Miščević
 74. Ivan Mladenović
 75. dr Viktor Molnar
 76. Anđelka Nađ Nemedi
 77. Boris Novaković
 78. Danijela Obradović
 79. Dejan Panić
 80. Anna-Mária Pintér
 81. Stanko Pužić
 82. Marica Puškaš
 83. Žaklina Radić Krstić
 84. Nenad Radmanović
 85. Milorad Radojević
 86. Saška Radujkov
 87. Tanja Raca
 88. Bojan Rašić
 89. Branislav Ristivojević
 90. Miroslav Rodić
 91. Dragan Samardžić
 92. Aleksandra Sokolović
 93. Vladimir Soro
 94. Dmitar Stanišić
 95. Aleksandra Stankov
 96. Jasmina Stevanović
 97. Igor Stojkov
 98. dr Anastazija Stojšić Milosavljević
 99. Mia Strajin
 100. Milan Subotin
 101. Pavel Surový
 102. Ivan Tešić
 103. Milivoje Todorović
 104. Sonja Todorović
 105. Neda Tomašević
 106. Milica Tomić
 107. Miloš Tubić
 108. Milan Turanjanin
 109. Branko Ćurčić
 110. Dalibor Forgić
 111. Stanislava Hrnjak
 112. Karolina Hugyik
 113. Gizela Crkvenjakov
 114. Slobodan Čikić
 115. Nemanja Šarčević
 116. Robert Šebek
 117. Marko Šijan
 118. Slavica Škrbić
 119. Mr. Miroslav Španović
 120. Jasna Šproh