Deputaţii

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina are 120 de deputaţi care se aleg la alegerile nemijlocite, prin vot secret, după sistemul electoral proporţional şi majoritar, pe o perioadă de patru ani.

Deputatului îi încetează mandatul înainte de termenul pentru care a fost ales: prin înaintarea demisiei, dacă printr-o sentinţă judecătorească definitivă a fost condamnat la pedeapsă necondiţionată cu închisoarea cu durata de cel puţin şase luni, dacă printr-o hotărâre definitivă a fost privat de capacitatea de exerciţiu, prin preluarea serviciului respectiv a funcţiilor care, în conformitate cu legea respectiv Hotărârea privind alegerea deputaţilor în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, sunt incompatibile cu funcţia de deputat, dacă nu mai are domiciliul pe teritoriul provinciei, prin pierderea cetăţeniei şi deces. Mandatul deputatului căruia i-a încetat mandatul înainte de termenul pentru care a fost ales, aparţine listei electorale de pe care a fost ales. Acest mandat se acordă următorului candidat de pe lista electorală pentru care partidul nu a primit mandat.

Datele prezentate se referă la structura deputaţilor conform rezultatelor alegerilor de deputaţi în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, desfăşurate pe data de 21 iunie și 1 iulie 2020.

Lista deputaţilor Adunării P.A. Voivodina:

 1. Borislav Antonić
 2. dr. Daniel Babić
 3. mr Svetlana Babić
 4. dr. Bojan Bagi
 5. Darko Bađok
 6. Uroš Bajić
 7. Milan Beara
 8. Aleksandra Berić
 9. Branislav Bogaroški
 10. Darko Bogosavlјević
 11. Milica Božić
 12. Nenad Borović
 13. Miroslav Bošković
 14. Jan Brtka
 15. Aleksandar Bubalo
 16. Miodrag Bulajić
 17. Aleksandar Bundalo
 18. Hajnalka Burány
 19. Latinka Vasilјković
 20. Milan Vlaisavljević
 21. Rajka Vujović
 22. Dejan Vuković
 23. Predrag Vuković
 24. Milan Garašević
 25. Predrag Ginculj
 26. Smiljana Glamočanin Varga
 27. Miloš Davidović
 28. Igor Dereta
 29. István Dobó
 30. Novo Dovedan
 31. Éva Dubacz
 32. Aleksandra Đanković
 33. Aleksandar Đedovac
 34. Milan Đukić
 35. Aleksandar Đurđev
 36. Vladislav Živanović
 37. Nemanja Zavišić
 38. Aleksandar Zirojević
 39. Nataša Zlatković
 40. Damir Zobenica
 41. doc. dr. Goran Ivančević
 42. dr. Ružica Igić
 43. Đurađ Jakšić
 44. Bojana Jelić
 45. Sreten Jovanović
 46. Jelena Jovanović
 47. Milica Jurić
 48. Kovács Károly
 49. Matija Kovač
 50. Sanja Kovačević
 51. Duško Kočalka
 52. Dejana Krsmanović
 53. Bilјana Krušić
 54. Vojislav Kulačanin
 55. Nataša Lalić
 56. dr. Goran Latković
 57. Saša Levnajić
 58. Stojanka Lekić
 59. Novak Maksimović
 60. Aleksandra Maletić
 61. Želјko Malušić
 62. Aleksandar Mandić
 63. Nada Mandić
 64. Ilija Maravić
 65. Marko Marić
 66. Jovana Medenica
 67. Đorđe Milićević
 68. Miloš Milovanović
 69. Želјka Milošević
 70. Radmila Mitrović
 71. Stanka Mihajlov
 72. Ljubodrag Miščević
 73. dr Imre Nagy
 74. Marina Nedelјković
 75. Tatjana Nikolić
 76. Boris Novaković
 77. Aleksandar Odžić
 78. Dejan Panić
 79. Pásztor István
 80. Nika Petrović
 81. Predrag Petrović
 82. Anna-Mária Pintér
 83. Ilija Pirkov
 84. Ljilјana Plazačić
 85. Suzana Pronić
 86. dr. Goran Puzić
 87. Žaklina Radić Krstić
 88. Bojan Rašić
 89. Branislav Ristivojević
 90. Miroslav Rodić
 91. Ivana Rosić
 92. Snežana Sedlar
 93. Aleksandar Smilјanić
 94. Vladimir Soro
 95. Dmitar Stanišić
 96. Jasmina Stevanović
 97. Igor Stojkov
 98. Mia Strajin
 99. Danica Stričević
 100. Milan Subotin
 101. Pavel Surový
 102. Ivan Tešić
 103. Vesna Tomić
 104. Ladislav Tomić
 105. Miloš Tubić
 106. Aleksandar Farkaš
 107. Vesna Furundžić
 108. Stanislava Hrnjak
 109. Karolina Hugyik
 110. Gizela Crkvenjakov
 111. Nenad Čanak
 112. mr Dejan Čapo
 113. Miroslav Čeman
 114. Slobodan Čikić
 115. László Csikós
 116. Momo Čolaković
 117. Nada Ševo
 118. Marko Šijan
 119. mr. Miroslav Španović
 120. Saša Šućurović