Poslanici

Skupština AP Vojvodine ima 120 poslanika koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, po proporcionalnom izbornom sistemu, na period od četiri godine.

Poslaniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran: podnošenjem ostavke, ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci, ako je pravosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti, preuzimanjem posla, odnosno funkcije koje su, u skladu s zakonom odnosno Pokrajinskom skupštinskom odlukom o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, nespojive s funkcijom poslanika, ako mu prestane prebivalište na teritoriji pokrajine, gubitkom državljanstva i smrću. Mandat poslanika kome je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran pripada izbornoj listi sa koje je izabran. Taj mandat se dodeljuje sledećem kandidatu na izbornoj listi za koga stranka nije dobila mandat.

Prikazani podaci se odnose na strukturu poslanika prema rezultatima izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine, održanix 24. aprila 2016. godine.

Lista poslanika Skupštine AP Vojvodine:

 1. Gavra Avramov
 2. mr Svetlana Babić
 3. Darko Bađok
 4. dr Bojan Bagi
 5. Jelena Balašević
 6. prof. dr Branislava Belić
 7. Katica Bengin
 8. Amir Bislimi
 9. Branislav Bogaroški
 10. Nenad Borović
 11. Dragan Božić
 12. prof. dr Pavle Budakov
 13. mr Dejan Čapo
 14. Jovanka Čolak-Kiralj
 15. Aron Čonka
 16. Gizela Crkvenjakov
 17. Milan Ćuk
 18. Zorica Damjanović
 19. Aleksandra Đanković
 20. Aleksandar Đedovac
 21. Jelena Delić
 22. Zlata Đerić
 23. Dragan Dragić
 24. Dragana Đurić-Bulatović
 25. Akoš Elveđi
 26. Lenka Erdelj
 27. Aleksandar Farkaš
 28. Predrag Ginculj
 29. Smiljana Glamočanin Varga
 30. Goran Gonđa
 31. Dušan Jakovljev
 32. Đurađ Jakšić
 33. Branislava Jeftić
 34. Milenko Jovanov
 35. Aleksandar Jovanović
 36. Jelena Jovanović
 37. Slađana Jovanović
 38. Sreten Jovanović
 39. Uroš Kandić
 40. Marko Karanfilović
 41. mr Milica Kirćanski
 42. Robert Kolar
 43. Neđeljko Konjokrad
 44. Dušan Korać
 45. Laslo Kormanjoš
 46. Bojan Kostreš
 47. Matija Kovač
 48. Sanja Kovačević
 49. Svetlana Kozić
 50. Gordana Kozlovački
 51. Dejana Krsmanović
 52. Vojislav Kulačanin
 53. mr Arsen Kurjački
 54. Bore Kutić
 55. Radomir Kuzmanović
 56. Dragomir Lalić
 57. dr Goran Latković
 58. Jovan Lazarov
 59. Stojanka Lekić
 60. Milorad Lemić
 61. Saša Levnajić
 62. Dejan Maksimović
 63. Nada Mandić
 64. Ilija Maravić
 65. Marko Marić
 66. dr Predrag Matejin
 67. Jovana Medenica
 68. Stanka Mihajlov
 69. Dejan Mihaljica
 70. Jelena Mihelčić
 71. dr Rajko Mijović
 72. Ivica Milankov
 73. Nada Milanović
 74. Ljubodrag Miščević
 75. Nebojša Novaković
 76. Borislav Novaković
 77. Lajoš Paći
 78. Ištvan Pastor
 79. Goran Paunović
 80. Ilona Pelt
 81. Predrag Petrović
 82. Dragana Potpara
 83. Vesna Prćić
 84. Danijel Radić
 85. Mirjana Radojević
 86. Laura Rajnović Evetović
 87. Sandra Ristić
 88. Miroslav Rodić
 89. Nemanja Šarčević
 90. Snežana Sedlar
 91. mr Maja Sedlarević
 92. Marko Šijan
 93. Zdravko Simić
 94. mr Miroslav Španović
 95. Dmitar Stanišić
 96. Jasmina Stevanović
 97. dr Ivan Stijepović
 98. Dušan Stipanović
 99. Dragan Stjepanović
 100. Tihomir Stojaković
 101. Mia Strajin
 102. Zoran Subotić
 103. Saša Šućurović
 104. Pavel Surovi
 105. Vesna Terzin
 106. Ana Tomanova Makanova
 107. Vučeta Tošković
 108. Nenad Trbović
 109. Slavenko Unković
 110. Miroslav Vasin
 111. dr Željko Vidović
 112. Milan Vlaisavljević
 113. Zoran Vranešević
 114. dr Tatiana Vujačić
 115. Rajka Vujović
 116. Darko Vukoje
 117. Ivana Zečević
 118. Aleksandar Zelenski
 119. Sanja Žigić
 120. Damir Zobenica