Посланици

Скупштина АП Војводине има 120 посланика који се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем, по пропорционалном изборном систему, на период од четири године.

Посланику престаје мандат пре истека времена на које је изабран: подношењем оставке, ако је правоснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци, ако је правоснажном одлуком лишен пословне способности, преузимањем посла, односно функције које су, у складу с законом односно Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, неспојиве с функцијом посланика, ако му престане пребивалиште на територији покрајине, губитком држављанства и смрћу. Мандат посланика коме је престао мандат пре истека времена на које је изабран припада изборној листи са које је изабран. Тај мандат се додељује следећем кандидату на изборној листи за кога странка није добила мандат.

Приказани подаци се односе на структуру посланика према резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, одржаниx 24. априла 2016. године.

Листа посланика Скупштине АП Војводине:

 1. Гавра Аврамов
 2. мр Светлана Бабић
 3. др Бојан Баги
 4. Дарко Бађок
 5. Јелена Балашевић
 6. проф. др Бранислава Белић
 7. Катица Бенгин
 8. Амир Бислими
 9. Бранислав Богарошки
 10. Драган Божић
 11. Ненад Боровић
 12. проф. др Павле Будаков
 13. Мирослав Васин
 14. др Жељко Видовић
 15. Милан Влаисављевић
 16. Зоран Вранешевић
 17. др Татиана Вујачић
 18. Рајка Вујовић
 19. Дарко Вукоје
 20. Предраг Гинцуљ
 21. Смиљана Гламочанин Варга
 22. Горан Гонђа
 23. Зорица Дамјановић
 24. Јелена Делић
 25. Драган Драгић
 26. Александра Ђанковић
 27. Александар Ђедовац
 28. Злата Ђерић
 29. Драгана Ђурић-Булатовић
 30. Акош Елвеђи
 31. Ленка Ердељ
 32. Сања Жигић
 33. Александар Зеленски
 34. Ивана Зечевић
 35. Дамир Зобеница
 36. Душан Јаковљев
 37. Ђурађ Јакшић
 38. Бранислава Јефтић
 39. Миленко Јованов
 40. Александар Јовановић
 41. Сретен Јовановић
 42. Јелена Јовановић
 43. Слађана Јовановић
 44. Урош Кандић
 45. Марко Каранфиловић
 46. мр Милица Кирћански
 47. Матија Ковач
 48. Сања Ковачевић
 49. Светлана Козић
 50. Гордана Козловачки
 51. Роберт Колар
 52. Неђељко Коњокрад
 53. Душан Кораћ
 54. Ласло Кормањош
 55. Бојан Костреш
 56. Дејана Крсмановић
 57. Радомир Кузмановић
 58. Војислав Кулачанин
 59. мр Арсен Курјачки
 60. Боре Кутић
 61. Јован Лазаров
 62. Драгомир Лалић
 63. др Горан Латковић
 64. Саша Левнајић
 65. Стојанка Лекић
 66. Милорад Лемић
 67. Дејан Максимовић
 68. Нада Мандић
 69. Илија Маравић
 70. Марко Марић
 71. др Предраг Матејин
 72. Јована Меденица
 73. др Рајко Мијовић
 74. Ивица Миланков
 75. Нада Милановић
 76. Станка Михајлов
 77. Дејан Михаљица
 78. Јелена Михелчић
 79. Љубодраг Мишчевић
 80. Борислав Новаковић
 81. Небојша Новаковић
 82. Иштван Пастор
 83. Лајош Паћи
 84. Горан Пауновић
 85. Илона Пелт
 86. Предраг Петровић
 87. Драгана Потпара
 88. Весна Прћић
 89. Данијел Радић
 90. Мирјана Радојевић
 91. Лаура Рајновић Еветовић
 92. Сандра Ристић
 93. Мирослав Родић
 94. Снежана Седлар
 95. мр Маја Седларевић
 96. Здравко Симић
 97. Дмитар Станишић
 98. Јасмина Стевановић
 99. др Иван Стијеповић
 100. Душан Стипановић
 101. Драган Стјепановић
 102. Тихомир Стојаковић
 103. Миа Страјин
 104. Зоран Суботић
 105. Павел Сурови
 106. Весна Терзин
 107. Ана Томанова Маканова
 108. Вучета Тошковић
 109. Ненад Трбовић
 110. Милан Ћук
 111. Славенко Унковић
 112. Александар Фаркаш
 113. Гизела Црквењаков
 114. мр Дејан Чапо
 115. Јованка Чолак-Кираљ
 116. Арон Чонка
 117. Немања Шарчевић
 118. Марко Шијан
 119. мр Мирослав Шпановић
 120. Саша Шућуровић