Посланици

Скупштина АП Војводине има 120 посланика који се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем, по пропорционалном изборном систему, на период од четири године.

Посланику престаје мандат пре истека времена на које је изабран: подношењем оставке, ако је правоснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци, ако је правоснажном одлуком лишен пословне способности, преузимањем посла, односно функције које су, у складу с законом односно Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, неспојиве с функцијом посланика, ако му престане пребивалиште на територији покрајине, губитком држављанства и смрћу. Мандат посланика коме је престао мандат пре истека времена на које је изабран припада изборној листи са које је изабран. Тај мандат се додељује следећем кандидату на изборној листи за кога странка није добила мандат.

Приказани подаци се односе на структуру посланика према резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, одржаниx 21. јуна и 1. јула 2020. године.

Листа посланика Скупштине АП Војводине:

 1. Борислав Антонић
 2. др Даниел Бабић
 3. др Бојан Баги
 4. Дарко Бађок
 5. Душан Бајатовић
 6. Урош Бајић
 7. Милан Беара
 8. Бранислав Богарошки
 9. Дарко Богосављевић
 10. Милица Божић
 11. Ненад Боровић
 12. Мирослав Бошковић
 13. Јан Бртка
 14. Александар Бубало
 15. Миодраг Булајић
 16. Александар Бундало
 17. Хајналка Бурањ
 18. Латинка Васиљковић
 19. Милан Влаисављевић
 20. Рајка Вујовић
 21. Дејан Вуковић
 22. Предраг Вуковић
 23. Милан Гарашевић
 24. Предраг Гинцуљ
 25. Смиљана Гламочанин Варга
 26. Иштван Добо
 27. Ново Доведан
 28. Ева Дубац
 29. Александра Ђанковић
 30. Александар Ђедовац
 31. Милaн Ђукић
 32. Александар Ђурђев
 33. Владислав Живановић
 34. Немања Завишић
 35. Александар Зиројевић
 36. Наташа Златковић
 37. Дамир Зобеница
 38. доц. др Горан Иванчевић
 39. Ружица Игић
 40. Ђурађ Јакшић
 41. Бојана Јелић
 42. Бојaна Јелић
 43. Сретен Јовановић
 44. Јелена Јовановић
 45. Милица Јурић
 46. Карољ Ковач
 47. Матија Ковач
 48. Сања Ковачевић
 49. Ливиа Корпонаи
 50. Дејана Крсмановић
 51. Биљана Крушић
 52. Војислав Кулачанин
 53. Наташа Лалић
 54. др Горан Латковић
 55. Саша Левнајић
 56. Стојанка Лекић
 57. Новак Максимовић
 58. Александра Малетић
 59. Жељко Малушић
 60. Александар Мандић
 61. Нада Мандић
 62. Илија Маравић
 63. Maрко Марић
 64. Јована Меденица
 65. Гордана Миленковић
 66. Ђорђе Милићевић
 67. Милош Миловановић
 68. Жељка Милошевић
 69. Игор Мировић
 70. Радмила Митровић
 71. Станка Михајлов
 72. Љубодраг Мишчевић
 73. др Имре Нађ
 74. Марина Недељковић
 75. Татјана Николић
 76. Борис Новаковић
 77. Александар Оџић
 78. Дејан Панић
 79. Љубо Панић
 80. Олена Папуга
 81. Иштван Пастор
 82. Ника Петровић
 83. Предраг Петровић
 84. Ана-Марија Пинтер
 85. Илија Пирков
 86. Љиљана Плазачић
 87. Сузана Пронић
 88. Жаклина Радић Крстић
 89. Бојан Рашић
 90. Бранислав Ристивојевић
 91. Мирослав Родић
 92. Ивана Росић
 93. Снежана Седлар
 94. Светлана Селаковић
 95. Александар Смиљанић
 96. Владимир Соро
 97. Дмитар Станишић
 98. Јасмина Стевановић
 99. Игор Стојков
 100. Миа Страјин
 101. Даница Стричевић
 102. Милан Суботин
 103. Павел Сурови
 104. Иван Тешић
 105. Марина Томан
 106. Весна Томић
 107. Ладислав Томић
 108. Милош Тубић
 109. Александар Фаркаш
 110. Весна Фурунџић
 111. Станислава Хрњак
 112. Гизела Црквењаков
 113. Ненад Чанак
 114. мр Дејан Чапо
 115. Мирослав Чеман
 116. Слободан Чикић
 117. Ласло Чикош
 118. Момо Чолаковић
 119. Нада Шево
 120. мр Мирослав Шпановић