Zhromaždenie AP Vojvodiny ako zakladateľ

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny podľa článku 31 Štatútu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vynáša akt o založení, príslušnostiach a úprave organizácií, agentúr a verejných podnikov a ustanovizní, vyjmúc tých organizácií, podnikov a ustanovizní, ktorých založenie bolo zverené vláde AP Vojvodiny pokrajinským parlamentným uznesením.


POKRAJINSKÝ OCHRANCA OBČANOV – OMBUDSMAN

Podklad: Úradný vestník APV číslo 37/2014

Pokrajinský ombudsman: Dragana Ćorić

Bulvár Mihajla Pupina 25

21101 Nový Sad

Srbská republika

www.ombudsmanapv.org


INŠTITÚCIE

Riaditeľstvo tovarových rezerv Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Podklad: Úradný vestník APV číslo 54/2014

Riaditeľ: Đorđe Radetić

Bulvár Mihajla Pupina 25

21 101 Nový Sad

Srbská republika

www.drr.vojvodina.gov.rs


Turistická organizácia Vojvodine

Podklad: Úradný vestník APV číslo 18/2002 a 4/2008

Riaditeľ: Nataša Pavlović

Bulvár Mihajla Pupina 6/4

Nový Sad

Srbská republika

https://vojvodina.travel/


Lekárska komora Vojvodiny

Podklad: Úradný vestník APV číslo 1/2004

Predseda: prof. dr Dejan Sakač

Bulvár slobody 46 a

21 000 Nový Sad

Srbská republika

www.lkv.org.rs


Pokrajinské verejné právne zastupiteľstvo Vojvodiny

Podklad: Úradný vestník APV číslo 10/2004, 16/2005 a 18/2009 - zmena názvu aktu

Právny zástupca Autonómnej pokrajiny Vojvodiny: Vesna Ivančić

Bulvár Mihajla Pupina 6/3

21 101 Nový Sad

Srbská republika

www.papv.vojvodina.gov.rs


Kancelária pre inklúziu Rómov

Podklad: Úradný vestník APV číslo 8/2006

Riaditeľ: Ljiljana Mihajlović

Bulvár Mihajla Pupina 25

Nový Sad

Srbská republika

www.inkluzijaromavojvodina.rs


FONDY

Pokrajinský fond pre rozvoj poľnohospodárstva

Podklad: Úradný vestník APV číslo 3/2001

Riaditeľ: Aleksandar Bogdanović

Bulvár Mihajla Pupina 16

21 101 Nový Sad

Srbská republika

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs


Záručný fond Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Podklad: Úradný vestník APV číslo 17/2003 a 3/2006

Riaditeľ: Đorđe Raković

Hajduk Veljkova 11 (Mester centar)

21 137 Nový Sad

Srbská republika

www.garfondapv.org.rs


Rozvojová agentúra Vojvodiny s.r.o.

Podklad: Úradný vestník APV číslo 10/2017

Riaditeľ: Darko Buljesević

Stražilovska 2

21 101 Nový Sad

Srbská republika

www.rav.org.rs


Fond pre utečencov, vysídlené osoby a pre spoluprácu so Srbmi v regióne

Podklad: Úradný vestník APV číslo 19/2006

Riaditeľ: Aleksandar Đedovac

Bulvár Mihajla Pupina 25

21 000 Nový Sad

Srbská republika

www.fondirpvojvodine.rs


Správa kapitálových vkladov Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Podklad: Úradný vestník APV číslo 54/2014

Riaditeľ: mr Miloš Maletić

Bulvár Mihajla Pupina 16

21 101 Nový Sad

Srbská republika

www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs


Fond Európske záležitosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Podklad: Úradný vestník APV číslo 13/2009 a 2/2010

Riaditeľ: Ognjen Dopuđ

Bulevar Mihajla Pupina 16 (p.p.2)

21108 Nový Sad

Srbská republika

www.vojvodinahouse.eu


ÚSTAVY

Pokrajinský ústav pre šport a športové lekárstvo

Podklad: Úradný vestník APV číslo 10/2002 a 1/2012

Riaditeľka: Dr. Danijel Župić

Masarikova 25

21000 Nový Sad

Srbská republika

www.pzsport.rs


Kultúrne centrum Vojvodiny Miloša Crnjanského

Podklad: Úradný vestník APV číslo 10/2003 a 8/2006

Riaditeľka: Mgr. Nenad Šaponja

Vojvode Putnika 2

21 101 Nový Sad

Srbská republika

www.zkv.rs


Pedagogický ústav Vojvodiny

Podklad: Úradný vestník APV číslo 14/2003

Riaditeľka: Janoš Puškaš

Bulvár Mihajla Pupina 6/I

Nový Sad

Srbská republika

www.pzv.org.rs


Pokrajinský ústav pre rovnoprávnosť pohlaví

Podklad: Úradný vestník APV číslo 14/2004 a 3/2006

Riaditeľ: Ivana Krsmanović

Bulvár Mihajla Pupina 6/IV

21 101 Nový Sad

Srbská republika

www.ravnopravnost.org.rs


Pokrajinský ústav pre ochranu prírody

Podklad: Úradný vestník APV číslo 2/2010

Riaditeľ: dr Željka Jeličić Marinković

Radnička 20a

21 101 Nový Sad

Srbská republika

www.pzzp.rs


Ústav pre kultúru vojvodinských Chorvátov

Podklad: Úradný vestník APV číslo 7/2008 a 6/2009

Riaditeľ: Tomislav Žigmanov

Laze Mamuzića 22

24000 Subotica

Srbská republika

www.zkvh.org.rs


Ústav pre kultúru vojvodinských Maďarov

Podklad: Úradný vestník APV číslo 7/2008

Riaditeľ: Đenđi Kormanjoš Katona

Poštanska 18

24400 Senta

Srbská republika

www.vmmi.org


Ústav pre kultúru vojvodinských Rusínov

Podklad: Úradný vestník APV číslo 7/2008 a 22/2011

Riaditeľ: Saša Sabadoš 

Futoška 2

21 101 Nový Sad

Srbská republika

www.zavod.rs


Ústav pre kultúru vojvodinských Rumunov

Podklad: Úradný vestník APV číslo 7/2008 a 3/2010

Riaditeľ: Todor Ursu

Meše Selimovića 7

Zreňanin

Srbská republika

www.icrv.rs


Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Podklad: Úradný vestník APV číslo 7/2008 a 6/2009

Riaditeľka: Vladimír Francisty

Njegoševa 16/II/7

21000 Nový Sad

Srbská republika

www.slovackizavod.org.rs


Vydavateľstvo Forum – pre vydávanie kníh a časopisov

Podklad: Úradný vestník APV číslo 7/2008

Riaditeľ: Gábor Virág

Vojvode Mišića 1

21000 Nový Sad

Srbská republika

www.forumliber.rs


 VEREJNÉ PODNIKY

Verejný podnik Vojvodinašume, Petrovaradin

Podklad: Úradný vestník APV číslo 4/2013

Riaditeľ: Roland Kokai

Preradovićeva 2

21131 Petrovaradin

Srbská republika

www.vojvodinasume.co.rs


Verejný vodohospodársky podnik Vode Vojvodine

Podklad: Úradný vestník APV číslo 4/2013

Riaditeľ: Srđan Kružević

Bulvár Mihajla Pupina 25

21 101 Nový Sad

Srbská republika

www.vodevojvodine.com


Verejný podnik pre územné a urbanistické plánovanie a projektovanie Ústav pre urbanizmus Vojvodiny

Podklad: Úradný vestník APV číslo 4/2013

Riaditeľ: Predrag Knežević

Železnička br. 6/III

Nový Sad

Srbská republika

www.zavurbvo.co.rs