Despre Adunare

Adunarea P.A. Voivodina este organul suprem al P.A. Voivodina care exercită funcţii normative şi alte funcţii, în conformitate cu Constituţia, legea şi Statutul.

Adunarea P.A. Voivodina are 120 deputaţi care se aleg la alegeri directe, prin vot secret, confor sistemului proporţional, pe o perioadă de patru ani.

Actul suprem al Provinciei Autonome Vojvodina este Statutul. Îl adoptă Adunarea cu avizul prealabil al Adunării Naţionale a Republicii Serbia.

Statutul, în baza Constituţiei Republicii Serbia şi Legii privind stabilirea anumitor competenţe ale Provinciei Autonome („Monitorul oficial al RS”, nr. 99/2009 şi 67/2012 – Hotărârea CC), stipulează atribuţiile Provinciei Autonome Voivodina, alegerea, organizarea şi activitatea organelor sale, precum şi alte probleme de interes pentru Provincia Autonomă Voivodina.

În P.A. Voivodina toţi cetăţenii sunt egali în exercitarea drepturilor, indiferent de rasă, sex, apartenenţă naţională, provenienţă socială, locul naşterii, confesiune, convingeri politice sau de altă natură, situaţie materială, cultură, limbă, vârstă şi deficienţe psihice sau fizice, în conformitate cu Constituţia şi legea.

În activitatea Adunării sunt în uz oficial, pe lângă limba sârbă şi grafia chirilică şi limbile maghiară, slovacă, croată, română şi ruteană şi grafiile acestora, în conformitate cu legea.

În cadrul colaborării internaţionale, între altele se evidenţiază activitatea de membru al Adunării Regiunilor Europene (ARE).

Sediul Adunării este la Novi Sad, strada Vladike Platona 1 în edificiul Palatului Băniei, care este declarat monument al culturii de importanţă deosebită.

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

Organizarea şi modul de activitate a Adunării Provinciei Autonome Voivodina, precum şi exercitarea drepturilor şi datoriilor deputaţilor sunt reglementate în Regulamentul privind activitatea Adunării Provinciei Autonome Voivodina

Adunarea are preşedinte, iar cu prilejul fiecărei constituiri, Adunarea stabileşte numărul vicepreşedinţilor, la propunerea preşedintelui.

Pentru examinarea şi dezbaterea problemelor din competenţa Adunării, propunerea actelor, analiza situaţiei în anumite domenii şi efectuarea altor treburi se înfiinţează comitete ca organisme de lucru permanente.

Adunarea are şi secretarului general care îl ajută pe preşedintele şi pe vicepreşedinţii Adunării la pregrătirea şi conducerea şedinţelor şi conduce Serviciul Adunării.