Схадзки Скупштини

Схадзку Скупштини зволує предсидатель Скупштини хтори предклада дньови шор схадзки.

Схадзку Скупштини може зволац и подпредсидатель Скупштини по овласценю предсидателя або у случаю обєктивней зопартосци предсидателя же би тото зробел. Предкладанє за зволованє схадзки може поднєсц Покраїнска влада або найменєй єдна пиятина посланїкох. У случаю подношеня того предкладаня, предсидатель або подпредсидатель длужен зволац схадзку Скупштини, хтору ше муши отримац у чаше дзешец дньох од дня подношеня предкладаня.

Зволанє за схадзку ше доручує посланїком найпознєйше дзешец днї пред дньом отримованя схадзки. Ґу зволаню ше доручує материял хтори ше одноши на предкладанє дньового шора, кед вон нє доручени скорей, и записнїк зоз предходней схадзки, по пошти и у електронскей форми.

Предсидатель схадзку Скупштини може зволац и у кратшим чаше, алє нє кратшим як 72 годзини, о чим предсидатель Скупштини, на початку схадзки Скупштини, да обгрунтованє.

Винїмково, схадзку Скупштини предсидатель може зволац и у кратшим чаше як 72 годзини, кед єст причини за наглосц (розпатранє амандмана хтори поднєшени на предлог акта хтори Скупштина як овласцени предкладач поднєсла Народней скупштини, утвердзованє амандманох на предлог акта хтори розпатра Народна скупштина, у случаю нарушованя безпечносци Покраїни и у случаю елементарней нєпогоди) о чим предсидатель Скупштини на початку схадзки Скупштини да обгрунтованє.

У случаю зволованя схадзки Скупштини у кратшим чаше яки предвидзени зоз членом 79. пасус 2. и 3. Дїловнїка о роботи, зволанє, материял хтори ше одноши на предкладанє дньового шора, други материяли и записнїк зоз предходней схадзки ше доручує лєм у електронскей форми.

На вимаганє предсидателя, односно овласценого представителя посланїцкей ґрупи або посланїка хтори нє член посланїцкей ґрупи, материяли мож превжац у писаней форми у шедзиску Скупштини.

Схадзки ше, по правилу, отримує вовторок, среду и штварток у чаше од 10 до 19 годзин, з єдну годзину павзи.

Схадзку мож отримац и други дзень кед за тото єст оправдани причини, хтори предсидатель Скупштини сообщує посланїком. Скупштина може предлужиц з роботу на схадзки и после 19 годзин, док ше нє закончи роботу по Дньовим шоре, о чим предсидатель Скупштини обвисцує посланїкох найпознєйше по 18 годзин.

У роботи схадзки Скупштини участвую и предсидатель, подпредсидателє и члени Покраїнскей влади, овласцени представителє Покраїнскей влади и других предкладачох, як и особи хтори предсидатель Скупштини повола на схадзку.

О роботи на схадзки Скупштини ше водзи записнїк. Прилапени записнїк подписує предсидатель и ґенерални секретар Скупштини и кладзе ше печац Скупштини. На схадзки ше водзи стеноґрафски призначки и окончує тонске знїманє цеку схадзки. До стеноґрафских призначкох ше уноши текст у виповедзеней форми. Кажди посланїк ма право витвориц увид до стеноґрафских призначкох, як и на вимаганє достац вивод зоз стеноґрафских призначкох зоз змистом викладаня.

Скупштина одлучує зоз векшину гласох на схадзки на хторей присутна векшина од вкупного числа посланїкох, кед зоз Статутом нє предвидзена окремна векшина.

Скупштина одлучує з двотрецинску векшину гласох вкупного числа посланїкох: о приношеню и пременки Статута; о приношеню покраїнскей скупштинскей одлуки за запровадзованє Статута; о приношеню покраїнскей скупштинскей одлуки о символох АП Войводини и о виборе и розришеню Покраїнского защитнїка гражданох – омбудсмана.

Скупштина одлучує з векшину гласох вкупного числа посланїкох: о скорейчасовим преставаню мандата Скупштини; о розписованю покраїнского референдума; о приношеню буджета АП Войводини и прилапйованю закончуюцого рахунку; о виборе и розришеню предсидателя и подпредсидательох Скупштини; о виборе и розришеню предсидателя, подпредсидательох и членох Покраїнскей влади и о приношеню Дїловнїка о роботи Скупштини.

Гласанє на схадзки Скупштини явне, окрем кед Скупштина одлучи же ше гласа тайно. Посланїк ше вияшнює з явним гласаньом за предлог, процив предлогу або ше стримує од гласаня.

Скупштина може отримац шветочну схадзку. Шветочну схадзку Скупштини предсидатель Скупштини може зволац з нагоди державних и медзинародних шветох и означованя историйних рочнїцох.

На шветочну схадзку Скупштини предсидатель може поволац предсидателя Републики, предсидателя и членох Влади Републики Сербиї и Покраїнскей влади, представительох других орґанох и орґанизацийох зоз жеми и иножемства и других представительох явного, наукового и културного живота Сербиї.

Скупштина може отримац тематичну схадзку. Тематичну схадзку Скупштини предсидатель Скупштини може зволац пре розпатранє питаньох хтори ше одноша на водзенє политики у дзепоєдней обласци и питаньох од ширшей привредней, културней и политичней значносци.

На тематичну схадзку Скупштини предсидатель може поволац представительох других орґанох и орґанизацийох зоз жеми и иножемства кед оценї же їх участвованє на схадзки може допринєсц всеоблапному спатраню питаня хторе на дньовим шоре тематичней схадзки.

Дньови шор шветочней и тематичней схадзки утвердзує предсидатель Скупштини. На способ доручованя зволаня посланїком за шветочну и тематичну схадзку ше сходно применює одредби того дїловнїка яки ше одноша на зволованє схадзки Скупштини.

Детальнєйше: Дїловнїк о роботи Скупштини Автономней Покраїни Войводини