Informaţii utile

Programul de lucru

Programul de lucru al Adunării Provinciei Autonome Voivodina este de la ora 8:00 până la ora 16:00.

Sâmbăta, duminica şi în zilele sărbătorilor de stat şi religioase, Adunarea nu lucrează

Sărbătorile

De stat:

  • Anul Nou – 1 şi 2 ianuarie
  • "Sretenje" – Ziua Statalităţii Serbiei – 15 şi 16 februarie
  • Sărbătoarea Muncii 1 şi 2 mai
  • Ziua Victoriei – 9 mai
  • Ziua comemorării victimelor sârbe în Cel de-al II-lea Război Mondial – 21 octombrie
  • Ziua Armistiţiului în Primul Război Mondial – 11 noiembrie

Religioase:

  • Prima zi a Crăciunului – 7 ianuarie
  • Sărbătorile de Paşte începând cu Vinerea Patimilor încheiat cu a doua zi de Paşte

Menţiuni:

  • Dacă una dintre date, cu excepţia zilei de 9 mai şi 21 octombrie, cade în ziua de duminică, nu se lucrează în prima zi lucrătoare următoare.
  • În zilele de sărbătoare, cu excepţia Zilei Comemorării Victemelor Sârbe în Cel de-al II-lea Război Mondial, nu lucrează organele de stat, întreprinderile şi alte forme de organizare pentru efectuarea activităţilor sau prestarea de servicii.

Sărbătorile internaţionale

Ianuarie

27 ianuarie – Ziua de Comemorare a Victimelor Holocaustului

În baza Rezoluţiei Naţiunilor Unite 60/7, care a fost adoptată la 1 noiembrie 2005, ziua eliberării lagărului Auschwitz a fost proclamată Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului.


Februarie

21 februarie – Ziua Internaţională a Limbii Materne

Această zi se marchează ca Ziua Internaţională a Limbii Materne, pe care a instituit-o Unesco în anul 1999. Cu acest prilej, în lume sunt sărbătorite aproape 6.000 de limbi. Circa 200 de ţări din întreaga lume trebuie să păstreze limbile pe care le vorbesc doar 4 procente din întreaga populaţie.
Prin dispariţia moştenirii culturale lingvistice care prezintă sursa elementară a identităţii multor popoare şi indivizi, se rup legăturile străvechi cu sursele spirituale comune.


Martie

8 Martie – Ziua Naţiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor şi Pace Internaţională

Ziua Internaţională a Femeii este ziua consacrată femeilor şi se sărbătoreşte în fiecare an la 8 martie. Această zi a apărut ca ziua luptei pentru egalitatea economică, politică şi socială a femeilor şi bărbaţilor. Iniţiativa pentru această sărbătoare a dat-o feminista, membră a Partidului Socialist, Clara Zetkin (1857-1933), născută Eizner. Clara a luptat pentru drepturile femeilor începând cu anul 1889, iar prima dată a dat iniţiativa la conferinţa internaţională a femeilor socialiste (1910) în casa populară din Copenhaga, care a devenit mai târziu cunoscută ca Ungdomshuset. Prima marcare a Zilei Femeii a fost în anul 1911 în Austria, germania, Elveţia şi Danemarca. Ca ziuă internaţională a femeii, 8 martie a fost acceptată în anul 1917.

21 martie – Ziua Internaţională pentru eliminarea discriminării rasiale

În memoria celor 69 de persoane care au protestat împotriva politicii rasiale a Apartheidului şi din această cauză au fost ucise la 21 martie 1960 în oraşul sud-african Sharpeville, Adunarea Generală a Consiliului Europei a hotărât ca 21 martie să se marcheze în fiecare an ca Ziua Internaţională pentru eliminarea discriminării rasiale. prin aceasta se apelează la dreptul tuturor oamenilor da a avea un acces egal la informaţii, posibilităţi şi şanse egale. În întreaga lume, prin diferite activităţi, organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile de stat încunoştiinţează publicul despre problemele rasiale în mediile lor locale.

22 martie – Ziua Mondială a Apei

Organizaţia Naţiunilor Unite, în urmă cu zece ani, a proclamat ziua de 22 martie ca Ziua Mondială a Apei, cu intenţia de a menţiona importanţa acesteia şi rolul limitat în dezvoltare. Ne apropiem de timpul când nevoia de apă va depăşi rezervele. După aceea, încetează dezvoltarea şi începe lupta pentru apă, dar există şi pericolul de războaie interstatale. Naţiunile Unite întregul deceniu (din 2005 până în 2015) l-au proclamat deceniul internaţional al protecţiei şi păstrării apei pe Pământ. În Ziua Mondială a Apei, 22 martie, a început deceniul „Apei pentru viaţă“. Apa nu ştie de graniţe geografice şi politice, economice şi de alte obstacole. Ea este nevoia fiecărui om, indiferent de culoarea pielii, religie sau naţiune. Din această cauză, atunci când deschideţi robinetul, amintiţi-vă că apa trebuie folosită în aşa fel ca să fie pentru toţi, ţinând cont că trebuie să rămână suficient şi pentru generaţiile viitoare.

23 martie – Ziua Mondială a Meteorologiei

În fiecare an la 23 martie, Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) şi cele 187 de ţări membre ale ei, precum şi comunitatea meteorologică din întreaga lume, sărbătoresc Ziua Mondială a Meteorologiei. În această zi, se marchează intrarea în vigoare a convenţiei din anul 1950, prin care a fost creată Organizaţia meteorologică Mondială. Cu toate că pericolele naturale nu se pot evita, integrarea evaluării riscurilor şi avertizărilor la timp, pe lângă măsurile de prevenire şi reducere, pot să le împiedice să devină catastrofe. Aceasta înseamnă că se pot întreprinde măsuri pentru reducerea considerabilă a pierderii vieţilor umane şi a pierderilor social-economice. Organizaţia Meteorologică Mondială şi serviciile naţionale meteorologice şi hidrologice contribuie considerabil, la nivel internaţional şi naţional, la identificarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de catastrofe şi avertizarea la timp.


Aprilie

7 aprilie – Ziua Mondială a Sănătăţii

Ziua Mondială a Sănătăţii este cea mai însemnată dată a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, eveniment care se marchează peste tot în lume. Din anul 1950, Ziua Mondială a Sănătăţii se marchează la şapte aprilie în fiecare an, cu tendinţa de a se conştientiza importanţa sănătăţii. Faptul că odată cu globalizarea creşte şi grija faţă de sănătate, luând în considerare noile tentaţii care depăşesc graniţele unei ţări şi influenţează securitatea comună a tuturor oamenilor din lume. Printr-o cooperare mai mare între ţările dezvoltate şi ţările în curs de dezvoltare, comunitatea internaţională va fi pregătită mai bine pentru confruntarea cu cele mai importante probleme ale sănătăţii publice şi pentru a ajuta ca lumea să fie mai sigură.

23 aprilie – Ziua Internaţională a Cărţii şi a Dreptului de Autor

Ziua Internaţională a Cărţii şi a Dreptului de Autor este un prilej pentru politicieni, precum şi societatea civilă, de a aduce un omagiu cărţii într-o mie unul de moduri, ca mijloc unic de exprimare, educaţie şi comunicare. Ziua Internaţională a Cărţii şi a Dreptului de Autor a fost proclamată la Cea de-a XXVIII-a Conferinţă generală a UNESCO, pe data de 15 noiembrie 1995, drept omagiu zilei de 23 aprilie, ziua decesului lui Shakespeare, Cervantes şi de Vega, dar şi ziua naşterii altor autori importanţi, printre care este şi Vladimir Nabokov.


Маi

1 Mai – Ziua Muncii

În lume se marcgează Ziua Internaţională a Muncii, în memoria muncitorilor din Chicago care în urmă cu 130 de ani au itrat în grevă cerând condiţii mai bune de muncă. Această sărbătoare în ţările dezvoltate se foloseşte pentru ieşirea organizată pe străzi şi încunoştinţarea publicului despre problemele angajaţilor. De atunci, în SUA, iar mai târziu şi în toate celelalte ţări din lume, Ziua Internaţională a Muncii a fost marcată prin parade şi demonstraţii, care sunt de cele mai multe ori organizate de mişcările socialiste, comuniste, anarhiste şi alte mişcări de stânga.

3 mai – Ziua Mondială a Libertăţii Presei

Ziua Mondială a Libertăţii Presei a fost instituită în baza Declaraţiei UN, Windhoek, prin care cenzura este proclamată drept încălcare gravă a drepturilor omului, iar guvernele tuturor ţărilor au fost chemate să respecte garanţiile constituţionale pentru libertatea presei. Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat această declaraţie la 20 decembrie 1993, proclamând ziua de 3 mai drept Ziua Libertăţii Mass-Media, la recomandarea Unesco. De atunci au trecut 23 de ani, iar munca de ziarist este şi astăzi una dintre cele mai periclitate profesii.

15 mai – Ziua Internaţională a Familiei

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, în baza Rezoluţiei 47/237 (20 septembrie 1993), a proclamat ziua de 15 mai drept Ziua Internaţională a Familiei. Prin marcarea acestei zile, se exprimă atitudinea clară a tuturor ţărilor membre ale Naţiunilor Unite faţă de problema diverselor forme ale familiei, şi în cadrul acestora – faţă de egalitatea de şanse şi dreptul femeilor la posibilitatea egală de angajare şi repartizarea egală a activităţilor între părinţi, ca model de bază pentru dezvoltarea modernă a întregii societăţi. Ziua Internaţională a Familiei oferă ocazia unică de conştientizare a publicului cu privire la diferite probleme legate de familie, inclusiv violenţa în familie şi stimulează şi întreprinderea anumitor acţiuni. Familiile sunt forţa motrice a dezvoltării durabile la toate nivelurile societăţii şi din această cauză contribuţia lor este indispensabilă pentru dezvoltarea în viitor.

17 mai – Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor

Prin Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se marchează semnarea primei convenţii telegrafice internaţionale şi formarea Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor. Proiectele referitoare la dezvoltarea şi folosirea tehnologiilor informaţionale-comunicaţionale ar trebui să fie în primul rând îndreptate spre copii şi tineri, precum şi spre depăşirea divizării digitale, în vederea dezvoltării globale a sectorului telecomunicaţiilor.

21 mai – Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, Dialog şi Dezvoltare

Marcarea Zilei Mondiale pentru Diversitatea Culturală, Dialog şi Dezvoltare este un prilej pentru fiecare ţară-membră a UNESCO, de a promova principiile dialogului intercultural şi ale diversităţii culturale în vederea realizării coeziunii sociale, păcii şi bunăstării sociale. Principiile diversităţii culturale şi pluralismului trebuie integrate în mod original în politicile naţionale de dezvoltare, dar mai ales cele care vizează îmbunătăţirea educaţiei, mediului, protecţiei patrimoniului mondial, mass-media, tehnologiile informative şi industriile creative.

31 mai – Ziua Mondială fără Tutun

Ziua Mondială fără Tutun, 31 mai, se marchează sub moto-ul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii „Tutunul este moratal în orice formă şi în formă ascunsă“.


Iunie

1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului

Ziua Internaţională a Copilului, pe care a instituit-o Organizaţia Naţiunilor Unite, pentru a promova  beneficiul pentru toţi copiii lumi. Sărbătoarea se mai  numeşte şi Ziua Drepturilor Copilului, din cauză că în anul 1989, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Convenţia privind drepturile copilului.

4 iunie – Ziua Internaţională a Copiilor Victime ale Agresiunii

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat la 19 august 1982 hotărârea referitoare la faptul ca fiecare 4 iunie din an să se sărbătorească ca Ziua Internaţională a Copiilor Victime ale Agresiunii (Rezoluţia ЕС-7/8).

5 iunie – Ziua Mondială a Mediului

Ziua Mondială a Mediului se marchează la 5 iunie, dată când în anul 1972, la Stockholm, a început prima conerinţă a Naţiunilor Unite consacrată problemelor ecologice. În cel mai nou raport al programului Naţiunilor Unite pentru protecţia mediului se menţionează că viitorul a sute de milioane de oameni din întreaga lume vor fi sub influenţa încălzirii stratului de gheaţă şi zăpadă, topirea gheţarilor şi gheţii în mări şi lacuri. Încălzirea globală ar putea să ducă la schimbări considerabile ale cantităţilor disponibile de apă potabilă şi apă pentru agricultură şi ridicarea nivelului mării, ceea ce ar putea periclita insulele şi ţările care se află la un nivel scăzut al mării. Ziua protecţiei mediului se marchează în întreaga lume prin organizarea competiţiilor în stradă şi a paradelor, concertelor, competiţiilor şcolare la desen şi lucrări scrise, acţiuni de curăţire şi sădire a copacilor.

20 iunie – Ziua Mondială a Refugiaţilor

Ziua Mondială a Refugiaţior este consacrată curajului – care este necesar pentru a se supravieţui ororilor războiului şi prigonirii, pentru confruntarea cu incertitudinea şi grija, precum şi pentru a se edifica şi reînnoi viaţa. Ziua Mondială a Refugiaţilor a pus în focar statutul foarte greu al refugiaţilor şi a contribuit la conştientizarea acestui fapt.

26 iunie – Ziua internațională pentru sprijinirea victimelor torturii

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a ales această zi în memoria zilei de 26 iulie 1987, când Naţiunile Unite au ţinut pentru întăia dată Convenţia împotriva torturii şi a altor forme de relaţii crude, neumane sau degradante faţă de oameni.


Iulie

11 iulie – Ziua Mondială a Populaţiei

În lume astăzi trăiesc circa 6 miliarde de oameni, iar cele mai noi analize denotă că ponderea populaţiei probabil se va opri în anul 2075, la ceva mai puţin de nouă miliarde de oameni. Aceasta depinde de ritmul consumului de resurse naturale, care sunt tot mai puţine. Referitor la aceasta, pronosticurile Naţiunilor Unite arată că ponderea populaţiei în acest secol se va opri la cifra între nouă şi zece miliarde şi că totul depinde de ritmul în continuare al consumului de resurse naturale. Specialiştii spun că este curs un experiment gigantic necontrolat în care Pământul se distruge, în primul rând, prin activităţi economice şi în acelaşi timp avertizează -   fără o planificare şi administrare pe termen lung patrimoniului natural mondial – urmează catastrofa.


Аugust

12 аugust – Ziua Internaţională a Tineretului

Obiectivul Zilei Internaţionale a Tineretului este includerea activă a tinerilor în soluţionarea problemelor proprii şi dezvoltarea întregii societăţi. La fel, tinerii trebuie să se includă în campania sub sloganul „Să fim văzuţi, să ne audă“, care se marchează în aceeaşi zi în întreaga lume. Organizatorii campaniei doresc să stabilească contacte.

23 august – Ziua Internationala pentru Amintirea Comerțului cu Sclavi și Abolirii acestuia

Ziua internaţională pentru amintirea comerţului cu sclavi şi abolirii acestuia a fost instituită de Naţiunile Unite, la 23 august 2004, în amintirea începerii răscoalei africanilor înrobiţi pe insula Santo Domingo, Haiti de astăzi. Această răscoală a fost eveniment crucial în lupta împotriva sclaviei. În această zi se organizează numeroase tribune şi diferite evenimente care contribuie la o mai bunăr înţelegere a problemei comerţului cu sclavi, precum şi a consecinţelor ei.


Septembrie

8 septembrie – Ziua Internaţională a Alfabetizării

Ziua Internaţională a Alfabetizării a fost instituită de UNESCO, în anul 1967, cu scopul de a se indica asupra importanţei citirii şi scrierii în viaţa individului şi a societăţii în general. Noţiunea de alfabetizare şi semnificaţia ei în ultimii treizeci de ani s-au schimbat drastic. Alfabetizarea astăzi prezintă un fenomen multidisciplinar – este mult mai mult decât citire şi scriere, subînţelege şi cunoaşterea diferitelor aspecte ale comunicaţiei, a limbilor străine şi a tehnologiilor moderne, inclusiv munca la calculator.

16 septembrie – Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de Ozon

Scopul Zilei Internaţionale pentru Protecţia Stratului de Ozon este ca prin această acţiune să se stimuleze cetăţenii de a contribui şi singuri la reducerea poluării, care este motivul principal din care cauză stratul de ozon se subţiază. Gazele care distrug stratul de ozon.

21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii

Adunarea Generală a NU a proclamat în anul 2001, printr-o rezoluţie specială, ziua de 21 septembrie ca Ziua Internaţională a Păcii şi a obligat lumea ca cel puţin în această zi să reflecteze asupra păcii şi să o marcheze prin întruniri, manifestaţii, marşuri ale păcii şi concerte.
Prin rezoluţia respectivă, toate ţările şi popoarele, oameni de toate vârstele şi din toate straturile sociale sunt chemaţi să slăvească pacea şi să-şi dea aportul ca pacea să domine în lume.


Octombrie

1 octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice

Numărul persoanelor vârstnice în continuu creşte, iar specialiştii Naţiunilor Unite prevăd că până în anul 2050, pentru prima dată în istoria lumii, numărul persoanelor vârstnice în lume va depăşi numărul tinerilor. În momentul actual, din cele 25 de ţări cele mai vârstnice din punct de vedere demografic, cu excepţia Japoniei, toate sunt de pe continentul european.

5 octombrie – Ziua Internaţională a Cadrelor Didactice

Ziua Internaţională a Cadrelor Didactice se marchează în peste 100 de ţări din lume. Tema Zilei Internaţionale a Cadrelor Didactice de anul acesta va fi – în ce fel prin cursuri de formare profesională a cadrelor didactice se poate ajunge la cursuri mai calitative în şcoli. Învăţătorii consideră că este nevoie să se elibereze de principiile învechite conform cărora învăţătorul şi metoda de predare sunt în centrul atenţiei.

9 octombrie – Ziua Mondială a Poştei

În această zi, în anul 1874, la Berna, a fost înfiinţată Uniunea Poştală Mondială, iar printre fondatori a fost şi Principatul Serbiei de atunci. Astăzi, în era calculatoarelor şi a poştei electronice, numărul scrisorilor este mai mic, iar traficul pachetelor nu scade. Astăzi, în cutia poştală a cetăţenilor cel mai des ajung facturile, avertismentele şi reclamele, iar timbrele nu se mai coboară de pe plic, ci colecţionarii le cumpără.

10 octombrie – Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale

Depresia, numărul sinuciderilor, abuzul de substanţe psihoactive, dereglări psihosomatice, delicvenţa şi violenţa sunt în creştere extremă, avertizează specialiştii. Cu toate că majoritatea dereglărilor psihice dăunează doar celor bolnavi şi vieţii lor personale, există cazuri când bolnavii sunt violenţi şi prezintă pericol pentru oamenii din jurul lor. Statistica oficială indică asupra faptului că majoritatea faptelor penale grave au fost săvârşite de persoane cu dereglări psihosomatice. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a comunicat că în momentul de faţă, în lume există circa 450 de milioane de oameni cu vreo formă de dereglăre mintală şi că tot a patra persoană va suferi pe parcursul vieţii de vreo dereglare mintală sau dereglare de comportament.

16 octombrie – Ziua Mondială a Hranei

Această temă a fost aleasă cu scopul de a se înţelege mai bine rolul biodiversităţii şi importanţa ei pentru ecosistemele agricole, precum şi de a ajuta producătorii în consolidarea bazei producţiei lor şi de a ajuta alimentaţia generaţiilor prezente şi viitoare. Ziua Mondială a Hranei se marchează în mai multe ţări din lume, în cooperare cu Organizaţia pentru Hrană şi Agricultură a Naţiunilor Unite– Food and Agriculture Organisation (FAO).

17 octombrie – Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei

În anul 1993, Naţiunile Unite au instituit Ziua luptei împotriva sărăciei ca zi a consacrării simbolice eforturilor de a se eradica sărăcia şi inegalitatea. Ziua se marchează în întreaga lume şi este urmărită de acţiunea citirii unui mesaj special de solidaritate printr-o ridicare simbolică. „Ridică-te şi ridică-ţi vocea împotriva sărăciei şi inegalităţii“ prezintă o campanie globală de conştientizare cu privire la această problemă şi pentru a se aminti guvernelor şi altor subiecţi internaţionali referitor la îndeplinirea promisiunii din Declaraţia Milenară a Naţiunilor Unite din anul 2000 privind eradicarea sărăciei extreme.

24 octombrie – Ziua Naţiunilor Unite

Naţiunile Unite au fost înfiinţate la 24 octombrie 1945, când a fost ratificată Carta Naţiunilor Unite de către China, Franţa, Uniunea Sovietică, Marea Britanie, SUA şi majoritatea semnatarilor Cartei. Carta a fost semnată la 26 iunie 1945, la San Francisco de reprezentanţii a 50 de ţări, care prin aceasta au devenit fondatorii organizaţiei mondiale. Printre fondatori a fost şi Iugoslavia. Obiectivele de bază ale Cartei Naţiunilor Unite sunt: avansarea păcii, apărarea drepturilor omului şi lupta împotriva sărăciei. Naţiunile Unite întrunesc astăzi circa 200 de state. Organizaţia mondială a trecut de la înfiinţare prin câteva etape de modificare, iar în curs este reforma completă a Naţiunilor Unite pentru ca acestea să devină mai eficace în soluţionarea problemelor din lume.

24 octombrie – Ziua Mondială a Dezvoltării Informaţionale

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a proclamat, în anul 1972, ziua de 24 octombrie Ziua Mondială a Dezvoltării Informaţionale (Rezoluţia 3038), pentru a se atrage atenţia asupra importanţei impactului opiniei publice. Adunarea Generală a Naţiunilor Unite consideră că prin extinderea informaţiilor şi mobilizarea opiniei publice, mai ales printre tineri, s-ar ajunge la o mai bună înţelegere a problemelor existente în mediul înconjurător.


Noiembrie

16 noiembrie – Ziua Internaţională a Toleranţei

În anul 1996, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a chemat ţările membre să instituie Ziua Toleranţei, în conformitate cu Declaraţia privind principiile toleranţei, pe care au semnat-o ţările membre la 16.11.1995. toleranţa este stimarea, acceptarea şi respectarea diversităţii culturale în lume, a formelor de exprimare şi a formelor umanului. Este impulsionată de cunoştinţe, deschidere, comunicare şi libertatea gândirii, a conştiinţei şi convingerii. Ea nu este doar o obligaţie morală, ci şi o solicitare politică, respectiv juridică. Toleranţa este valoarea care face pacea posibilă şi contribuie la înlocuirea culturii războiului cu cultura păcii.

20 noiembrie – Ziua Universală a Copiilor

În anul 1989, în Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a fost adoptată Convenţia privind drepturile copilului. Acesta este unicul document care s-a ocupat în exclusivitate şi în întregime de drepturile copilului. În preambul şi în cele 10 principii  a fost exprimată hotărârea de a se separa copiii ca grupă vulnerabilă aparte. Protecţia specială prevede oferirea de şanse copilului de a se dezvolta într-un mod normal, de a i se asigura dreptul la nume şi cetăţenie, protecţie socială şi sanitară, grijă familială şi socială şi dreptul la educaţie. Discriminarea copilului este interzisă, se ordonă protecţia împotriva tuturor formele de neglijare, cruzime sau abuz. În Declaraţia privind drepturile copilului, adoptată în anul 1959, sunt cuprinse şi bazele pentru protecţia copilului în circumstanţe extraordinare. Formal cu un caracter care nu obligă, ea prezintă documentul pe principiile căruia se întemeiază Convenţia privind drepturile copilului.

21 noiembrie – Ziua Mondială a Televiziunii

Ziua Mondială a Televiziunii, sistemului de telecomunicaţii care după părerea multora a marcat a doua jumătate a secolului al XX-lea. Televiziunea este şi astăzi mijlocul de informare cu cea mai mare influenţă. Chiar 98 la sută din gospodăriile din lume vizionează zilnic programele  de pe aşanumitul mic ecran, care odată cu progresul tehnicii devine tot mai mare. În cei şaptezeci de ani de existenţă, televiziunea a devenit mass-media cu cel mai mare impact – este atât de puternică în unele ţări, în dependenţă de nivelul de educaţie a cetăţenilor, încât influenţează considerabil formarea opiniei publice.

25 noiembrie – Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor

Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor a fost proclamată  la 25 noiembrie 1981 şi ea denotă că violenţa asupra femeilor este prezentă peste tot şi permanent. Aceasta este o acţiune globală pe care au demarat-o activistele grupelor feministe din întreaga lume. Violenţa este o problemă publică şi nu privată – ea este o problemă a societăţii în întregime. Această acţiune ajută ca publicul să afle despre ceea ce li se întâmplă femeilor din lumea întreagă şi să impulsioneze schimbări în acţionarea de fiecare zi. Atelierele, discuţiile publice, conferinţele, acţiunile stradale sunt menite prevenirii şi educaţiei cu privire la violenţa asupra femeilor.


Decembrie

1 decembrie – Ziua Mondială de Luptă împotriva SIDA

Ziua Mondială de Luptă împotriva SIDA a fost instituită de Naţiunile Unite, în baza Rezoluţiei 43/15, în anul 1988. În această zi se exprimă solidaritatea cu oamenii care sunt HIV-pozitivi, precum şi cu membrii familiilor acestora. La fel, aceasta este ziua când nu trebuie uitat că pentru bolnavii de SIDA fiecare zi din an – este o zi marcată de boala respectivă.

2 decembrie – Ziua Internaţională pentru Abolirea Sclaviei

Ziua Internaţională  pentru Abolirea Sclaviei a fost instituită de Naţiunile Unite în memoria zilei de 2 decembrie 1949, când a fost adoptată Convenţia privind combaterea traficului de persoane, Rezoluţia 317 (IV).

3 decembrie – Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi

Ziua Persoanelor cu Dizabilităţi se marchează cu prilejul Programului mondial de acţiune, care se referă la persoanele cu dizabilităţi şi pe care l-a adoptat Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 3 decembrie 1982. Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi astăzi se marchează în întreaga lume, iar Naţiunile Unite au hotărât ca întreg anul 2008 să fie consacrat posibilităţilor mai bune de ocupare a forţei de muncă de către aceste persoane. Statistica arată că circa zece la sută din întreaga populaţie mondială constituie persoanele cu dizabilităţi, în timp ce în ţara noastră se preconizează a fi circa opt sute de mii până la un milion. Persoanelor cu dizabilităţi trebuie să li se asigure şanse egale de creştere, acces la mediu, educaţie, angajare, siguranţă socială, planificarea familiei.

5 decembrie – Ziua Internaţională a Voluntarilor

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a proclamat în anul 1985 ziua de 5 decembrie Ziua Internaţională a Voluntarilor, în amintirea zilei când a fost creat Programul pentru voluntarii organizaţiei mondiale. Scopul marcării acestei zile internaţională este sublinierea importanţei voluntariatului în mişcarea internaţională pentru dezvoltarea, conştientizarea cu privire la importanţa angajamentului voluntar, prin care se stimulează un număr cât mai mare de oameni pentru a-şi oferi serviciile lor de voluntariat. Pentru zeci de milioane de oameni din lumea întreagă, voluntariatul prezintă expresia de sprijin principiilor: lucrând împreună putem să facem ca lumea să fie un loc mai bun pentru toţi. Voluntariatul consolidează individualitatea, edifică solidaritatea, încurajează participarea şi-i protejează pe cei slabi de marginalizarea economică, socială şi politică. Voluntariatul este o componentă importantă a fiecărei strategii al cărei scop este reducerea sărăciei, dezvoltarea durabilă, sănătatea, protecţia împotriva catastrofelor naturale şi integrarea socială, dar mai ales, depăşirea excluderii sociale şi a discriminării.

10 decembrie – Ziua Drepturilor Omului

Legislaţia internaţională modernă a drepturilor şi libertăţilor omului începe cu Carta Naţiunilor Unite, în anul 1945. Carta – ca unul dintre obiectivele globale ale Naţiunilor Unite – proclamă şi defineşte nevoia de cooperare între state în vederea soluţionării „problemelor economice, sociale, culturale, umanitare internaţionale şi avansarea şi impulsionarea respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi indiferent de rasă, sex, limbă sau religie“ (primul articol al Cartei). Toate ţările membre ale Naţiunilor Unite se obligă prin Cartă la acţiuni individuale şi comune cu scopul creării de condiţii pentru stabilitate şi bunăstare necesare pentru relaţiile paşnice şi de prietenie dintre popoare, întemeiate pe respectarea principiilor egalităţii în drepturi şi a autodeterminării.

18 decembrie – Ziua Internaţională a Migranţilor

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie a chemat comunitatea internaţională să ajute şi protejeze miile de migranţi pe care-i abuzează traficanţii fără scrupule în fiecare an şi care n-au posibilitatea de a se întoarce acasă. Din această cauză, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie a chemat guvernele să întocmească programe pentru şederea provizorie a migranţilor pentru ca aceştia să poată intra în ţară legal pentru a lucra un anumit timp.