Kontakt

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Adresa: Vladike Platona 1
21101 Nový Sad
Srbská republika

Tel:

+ 381 21 487-4124, 21 487-4134

Styky s verejnosťou(Pres služba) + 381 21 487-4721
Oddelenie pre medziparlamentárnu a medziregionálnu spoluprácu a práce protokolu + 381 21 487-4431
Spisovňa

+ 381 21 487-4110

Fax: + 381 21 457-917

E-mail: informacije@skupstinavojvodine.gov.rs
Web: www.skupstinavojvodine.gov.rs


Sugestie súvisiace s webovou stránkou

Hlavný redaktor: Sandra Srdanović
  +381 21 487- 4903
E-mail: infosluzba@skupstinavojvodine.gov.rs
E-mail: it@skupstinavojvodine.gov.rs

 

Osoba pre ochranu údajov o osobnosti

Sandra Srdanović + 381 21 487 4903