Súbehy

VEREJNÝ SÚBEH NA VOĽBU KANDIDÁTOV PRE ČLENOV PROGRAMOVEJ RADY VEREJNEJ MEDIÁLNEJ USTANOVIZNE RÁDIO-TELEVÍZIA VOJVODINY*

VYHLÁSENIE I*

VYHLÁSENIE II*

 * Poznámka: Texty sú v srbskom jazyku.

Verejný súbeh na voľbu kandidátov na členov Programovej rady Verejnej mediálnej ustanovizne Rádio-televízia Vojvodiny bol uverejnený v Úradnom vestníku APV číslo 21 z 08.05.2019, ktorý je sprístupnený na stránke Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev.