Колеґиюм Скупштини

Колеґиюм Скупштини то цело Скупштини хторе зволує предсидатель Скупштини пре координацию роботи и окончованє консултацийох у вязи зоз роботу Скупштини.

Колеґиюм творя предсидатель Скупштини, подпредсидателє Скупштини и предсидателє посланїцких ґрупох у Скупштини.

На схадзкох колеґиюму можу присуствовац и особи хтори нє члени колеґиюму, на поволанку предсидателя Скупштини.

Колеґиюм помага предсидательови Скупштини у представяню Скупштини, зволованю схадзкох Скупштини, утвердзованю предкладаньох дньового шора, усоглашованю роботи роботних целох и при других питаньох зоз компетенциї предсидателя Скупштини.