Kolegijum Skupštine

Kolegijum Skupštine je telo Skupštine koje saziva predsednik Skupštine radi koordinacije rada i obavljanja konsultacija u vezi s radom Skupštine.

Kolegijum čine predsednik Skupštine, potpredsednici Skupštine i predsednici poslaničkih grupa u Skupštini.

Sastancima kolegijuma mogu prisustvovati i lica koja nisu članovi kolegijuma, na poziv predsednika Skupštine.

Kolegijum pomaže predsedniku Skupštine u predstavljanju Skupštine, sazivanju sednica Skupštine, utvrđivanju predloga dnevnog reda, usklađivanju rada radnih tela i drugim pitanjima iz nadležnosti predsednika Skupštine.