Kabinet predsednika Skupštine

U Kabinetu predsednika Skupštine obavljaju se sledeći poslovi: proučavanje i obrada akata koje razmatra Skupština, kao i drugih akata upućenih predsedniku i potpredsednicima Skupštine, organizovanje i koordinacija aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem saradnje predsednika i potpredsednika Skupštine s državnim i pokrajinskim organima, međunarodnim organizacijama i institucijama, savetodavno-analitički poslovi u vezi sa organizovanjem službenih putovanja i javnih nastupa predsednika i potpredsednika Skupštine, priprema materijala za razgovore predsednika, potpredsednika i pokrajinskih poslanika sa stranim delegacijama i gostima iz inostranstva, priprema i izrada informacija i drugih materijala za potrebe predsednika i potpredsednika Skupštine i određeni konsultantski i administrativni poslovi za potrebe poslaničkih grupa u Skupštini, komunikacija s građanima i učestvovanje u organizovanju i realizaciji poseta građana Skupštini.

Kontakt

Šef Kabineta predsednika Skupštine AP Vojvodine: -

imejl: -

Saradnik za opšte poslove i poslove Kabineta: Lidia Kovljenić

Tel: +381 21 487-4102

Tel: +381 21 487-4107

Faks: +381 21 422-277

Savetnica predsednika Skupštine: Snežana Kresoja

Tel: +381 21 456-010

imejl: skresoja@skupstinavojvodine.gov.rs

Odnosi s javnošću: Maja Slavnić i Jelena Savković

Tel: +381 21 487-4721

imejl: mslavnic@skupstinavojvodine.gov.rs

imejl: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

 

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Vladike Platona 1

21101 Novi Sad

Republika Srbija