Кабинет председника Скупштине

У Кабинету председника Скупштине обављају се следећи послови: проучавање и обрада аката које разматра Скупштина, као и других аката упућених председнику и потпредседницима Скупштине, организовање и координација активности у вези са остваривањем сарадње председника и потпредседника Скупштине с државним и покрајинским органима, међународним организацијама и институцијама, саветодавно-аналитички послови у вези са организовањем службених путовања и јавних наступа председника и потпредседника Скупштине, припрема материјала за разговоре председника, потпредседника и покрајинских посланика са страним делегацијама и гостима из иностранства, припрема и израда информација и других материјала за потребе председника и потпредседника Скупштине и одређени консултантски и административни послови за потребе посланичких група у Скупштини, комуникација с грађанима и учествовање у организовању и реализацији посета грађана Скупштини.

Контакт

Шеф Кабинета председника Скупштине АП Војводинe: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Односи с јавношћу: Маја Славнић и Јелена Савковић

Тел: +381 21 487-4721

имејл: mslavnic@skupstinavojvodine.gov.rs

имејл: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

 

Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Владике Платона 1

21101 Нови Сад

Република Србија