Kabinet predsedu

V Kabinete predsedu zhromaždenia vykonávajú sa nasledujúce úkony: analyzovanie a spracovanie aktov, ktoré rozoberá zhromaždenie a iných aktov zaslatých predsedovi a podpredsedom zhromaždenia, organizovanie a koordinovanie aktivít, ktoré sa vzťahujú na uskutočnenie spolupráce predsedu a podpredsedov zhromaždenia so štátnymi a pokrajinskými orgánmi, medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, poradenecké úkony, organizovanie slúžobných ciest a verejných vystúpení predsedu a podpredsedov zhromaždenia; príprava materiálov na rozhovory predsedov, podpredsedov a pokrajinských poslancov so zahraničnými delegáciami a hosťami zo zahraničia; konzultačné a administratívne úkony pre potreby poslaneckých skupín v zhromaždení; komunikácia s občanmi a účasť v organizopvaní a realizácii návštev občanov zhromaždeniu.

Kontakt

Vedúca kabinetu predsedu Zhromaždenia AP Vojvodiny: -

e-mail: -

Spolupracovník pre všeobecné úkony a prácu kabinetu: Lidia Kovljenić

Tel: +381 21 487-4102

Tel: +381 21 487-4107

Faks: +381 21 422-277

Radkyňa predsedu zhromaždenia: Marija Žekić

Tel: +381 21 456-010

e-mail: mzekic@skupstinavojvodine.gov.rs

Radkyňa predsedu zhromaždenia: Snežana Kresoja

Tel: +381 21 456-010

e-mail: skresoja@skupstinavojvodine.gov.rs

Styky s verejnosťou: Maja Slavnić a Jelena Savković

Tel: +381 21 487-4721

e-mail: mslavnic@skupstinavojvodine.gov.rs

e-mail: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

 

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladiku Platona 1

21 101 Nový Sad

Srbská republika