Kabinet predsjednika Skupštine

U Kabinetu predsjednika Skupštine obavljaju se sljedeći poslovi: proučavanje i obrada akata koje razmatra Skupština, kao i drugih akata upućenih predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine, organiziranje i koordinacija aktivnosti u svezi s ostvarivanjem suradnje predsjednika i potpredsjednika Skupštine s državnim i pokrajinskim tijelima, međunarodnim organizacijama i institucijama, savjetodavno-analitički poslovi u svezi s organiziranjem službenih putovanja i javnih nastupa predsjednika i potpredsjednika Skupštine, priprema materijala za razgovore predsjednika, potpredsjednika i pokrajinskih zastupnika sa stranim izaslanstvima i gostima iz inozemstva, priprema i izrada informacija i drugih materijala za potrebe predsjednika i potpredsjednika Skupštine i određeni konzultantski i administrativni poslovi za potrebe zastupničkih skupina u Skupštini, komunikacija s građanima i sudjelovanje u organiziranju i realiziranju posjeta građana Skupštini.

Kontakt

Šef Kabineta predsjednika Skupštine AP Vojvodine: -

 

Odnosi s javnošću: Maja Slavnić i Jelena Savković

Tel: +381 21 487-4721

e-mail: mslavnic@skupstinavojvodine.gov.rs

e-mail: jsavkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

 

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladike Platona 1

21101 Novi Sad

Republika Srbija