Verejné obstarania Služby Zhromaždenia APV

Pravidlá o bližšej úprave postupu verejného obstarávania v Zhromaždení AP Vojvodiny a Službe Zhromaždenia AP Vojvodiny*

Archív z roku 2018*

Предмет набавкеДокументацијаРок за подношење понуда

 

Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата, хотелског смештаја и израда виза за потребе Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, 1/2018

 

 

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

до 07.08.2018. године до 09:00 часова

Archív z roku 2017*

Предмет набавкеДокументацијаРок за подношење понуда

Услуге обезбеђењa авио карата и других путних карата, хотелског смештаја и израда виза за потребе службених путовања у земљи и иностранству

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

до 10.08.2017. године до 09:00 часова

Archív z roku 2014*

Предмет набавкеДокументацијаРок за подношење понуда
Стручна литература за редовне потребе запослених (штампа - дневна, недељна, месечна)

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

до 24.02.2014. године до 10:00 часова

* Poznámka: Texty sú v srbskom jazyku.