Javne nabavke Službe Skupštine APV

Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabave u Skupštini AP Vojvodine i Službi Skupštine AP Vojvodine*

Arhiv 2014. godine*

Predmet nabavkeDokumentacijaRok za podnošenje ponuda
Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih (štampa - dnevna, nedeljna, mesečna)

Poziv

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

do 24.02.2014. godine do 10:00 časova

*Napomena: Tekstovi su na srpskom jeziku.