Јавне набавке Скупштине АПВ

Правилник о ближем уређивању поступка набавке у Скупштини АП Војводине и Служби Скупштине АП Војводине

План Јавних набавки Скупштине Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину

План Јавних набавки Скупштине Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину

План Јавних набавки Скупштине Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину

 Архива 2020. године

Предмет набавкеДокументацијаРок за подношење 

Изборни и остали пратећи материјал за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине у 2020. години

Ред. бр. 1.

 

Конкурсна документација

Обавештење о покретању поступка

Одлука о обустави поступка јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за изборни и остали пратећи материјал за спровођење избора за посланике у Скупштину АПВ у 2020. години

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

 

 

Изборни и остали пратећи материјал за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине у 2020.години 

Ред. бр. 2.

 

Конкурсна документација

Обавештење о покретању поступка

 Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

 

 

Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата, хотелског смештаја и израда виза за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ЈН бр.3/2020

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

до 10.06.2020. године до 09:00 часова

 

 

Услуге ресторана са интернационалном кухињом

ЈН бр.4/2020

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

до 10.06.2020. године до 09:00 часова

 

 

Услуге ресторана са националном кухињом и услуге кетеринга

ЈН бр.5/2020

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

до 15.06.2020. године до 09:00 часова

 

 Архива 2019. године

Предмет набавкеДокументацијаРок за подношење понуда

Услуге ресторана - рибље чарде на Великом бачком каналу

ЈН бр. 1/2019

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

до 23.04.2019. године до 09:00 часова

 

Услуге ресторана са интернационалном кухињом

ЈН БР. 2/2019

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

до 03.05.2019. године до 09:00 часова

Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата, хотелског смештаја и израда виза за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ЈН БР. 3/2019

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

до 31.05.2019. године до 09:00 часова

Услуге ресторана и услуге кетеринга са националном кухињом

ЈН БР. 4/2019

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

до 14.03.2018. године до 09:00 часова

 Архива 2018. године

Предмет набавкеДокументацијаРок за подношење понуда

Услуге винарије - ресторана на Фрушкој гори 

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

до 28.09.2018. године до 09:00 часова

 

Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата, хотелског смештаја и израда виза за потребе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

до 19.06.2018. године до 09:00 часова

Услуге ресторана са националном кухињом

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

до 13.04.2018. године до 09:00 часова

Услуге ресторана са рибљим специјалитетима

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

до 13.04.2018. године до 09:00 часова

Услуге ресторана са интернационалном кухињом

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

до 14.03.2018. године до 09:00 часова

 Архива 2017. године

Предмет набавкеДокументацијаРок за подношење понуда

Услуге обезбеђења авио карата и других путних карата, хотелског смештаја и израда виза за потребе службених путовања у земљи и иностранству

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

до 29.05.2017. године до 09:00 часова

 Архива 2016. године

Предмет набавкеДокументацијаРок за подношење понуда

Изборни материјал за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине у 2016. години

Конкурсна документација

Oбавештење o покретању преговарачког поступка

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

до 30.03.2016. године до 12:30 часова

Изборни материјал за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине у 2016. години

Претходно обавештење

 
Пратећи канцеларијски материјал за спровођење избора за посланике у Скупштину АПВ у 2016.години - 40-16/2016-1.1.1.

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

до 09.03.2016. године до 09:00 часова

 Архива 2015. године

Предмет набавкеДокументацијаРок за подношење понуда
Угоститељске услуге – ресторан националне кухиње - 40-25/2015-1.2.5.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

до 23.04.2015. године до 09:00 часова
Услуга хотелског смештаја – смештај предавача на семинару - 40-25/2015-1.2.9.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

до 12.03.2015. године до 09:00 часова
Праћење медијских објава у штампаним,електронским медијима и на интернет порталима (домаћим медијима и медијима из региона) за период од 12 месеци - 40-25/2015-1.2.2.

Позив

Конкурсна документација

Додатне информације

Обавештење о закљученом уговору

до 12.03.2015. године до 09:00 часова

 Архива 2014. године

Предмет набавкеДокументацијаРок за подношење понуда
Сувенири израђени у малим серијама (шoље и бермет) - 40-25/2014-1.1.7.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

дo 11.03.2014. гoдине дo 09:00 часoва
Праћење медијских објава у штампаним,електронским медијима и на интернет порталима (домаћим медијима и медијима из региона) и на интернет порталима за период од 12 месеци. - 40-25/2014-1.2.1.

Позив

Конкурсна документација

Додатне информације

Обавештење о закљученом уговору

до 12.03.2014. године до 09:00 часова
Организовање свечане вечере - АЕР за пoтребе учесника Пленарнoг заседања Комитета 3 Скупштине еврппских регија - 40-25/2014-1.2.6.

Позив

Конкурсна документација

Обавешетење о закљученом уговору

до 13.03.2014. године до 09:00 часова
Протоколарни поклони - Сетови оловака - 40-25/2014-1.1.2.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

дo 19.06.2014. гoдине дo 09:00 часoва
Протоколарни поклони – мушки поклон сет - 40-25/2014-1.1.3.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

дo 04.08.2014. гoдине дo 09:00 часoва
Женски поклон сет - ешарпа са шналом - 40-25/2014-1.1.1.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

до 17.12.2014. године до 09:00 часова
Протоколарни поклони - флеш меморија (USB) - са штампом - 40-25/2014-1.1.4.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

до 17.12.2014. године до 09:00 часова
Квалитетне ракије са војвођанског поднебља - 40-25/2014-1.1.5.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

до 17.12.2014. године до 09:00 часова
Сувенири израђени у малим серијама - Репродукције акварела - 40-25/2014-1.1.6.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

до 17.12.2014. године до 09:00 часова
Квалитетна вина са војвођанског поднебља - 40-25/2014-1.1.8.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

до 17.12.2014. године до 09:00 часова