Istorijat Banovinske palate

Banovinska palata, današnji kompleks Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine, bila je sedište Banske uprave i bana Dunavske banovine u periodu od 1939. do 1941. godine, jer je između dva rata, tačnije od 3. oktobra 1929, Kraljevina Jugoslavija bila podeljena na devet banovina, i to: Savsku, Primorsku, Dravsku, Drinsku, Zetsku, Moravsku, Vardarsku, Vrbasku i Dunavsku banovinu.

Dunavska banovina je obuhvatala područja Baranje, Banata, Bačke, Srema, Šumadije i Stiga. Banski dvor, danas zgrada Skupštine AP Vojvodine, bio je rezidencija bana Dunavske banovine. Monarh (kasnije namesništvo) ukazom je birao banove, „ljude od poverenja”, koji su imali  da na poverenoj teritoriji, u ime kralja, vrše najvišu političku i upravnu vlast. Međutim, samo poslednja tri bana od ukupno jedanaest banova Dunavske banovine uživala su u komoditetu kompleksa, stvaranog skoro punu deceniju, po projektu arhitekte Dragiše Brašovana.

Nakon okupacije Kraljevine Jugoslavije, Banski dvor bio je centar Vojne uprave i Žandarmerije.

Posle Drugog svetskog rata, pa sve do sredine pedesetih godina, u reperezentativnim prostorijama Banskog dvora, pored sedišta Narodne skupštine Vojvodine (proglašene Ustavom FNRJ od 31. janura 1946. godine) bio je i Dom JNA, u kome su održavane razne kulturne manifestacije.

Zvučne titule banova nosili su:

inženjer Daka Popović
(19291930)

Radosav Dunjić
(1930)

general Svetomir Lj. Matić
(19301931)

Milan Nikolić
(19311933)

 

Dobrica Matković
(19331935)

 

Milojko Vasović
(1935)

 

Svetislav Paunović
(19351936)

 

Svetislav Rajić
(19361939)

 

dr Jovan I. Radivojević
(19391940)

 

dr Branko Kijurina
(19401941)

 

dr Milorad Vlaškalin
(1941)

U toku Drugog svetskog rata Banovinska palata bila je centar mađarske Vojne uprave za Bačku, generala Bele Novakoviča. Posle oslobođenja, pa sve do sredine pedesetih godina u njoj je pored vlade i skupštine bio i Dom JNA, u kome su održavane razne kulturne manifestacije. Nakon završetka drugog svetskog rata, predsednici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine bili su:

 

Aleksandar Šević
(19451946)

 

Mateja Matejić
(19461947)

 

dr Ivan Melvinger
(1946-1947)

 

Đorđe Marinković
(19461947)

 

dr Jovan Doroški
(19471948)

 

Đurica Jojkić
(19471948, 19481950)

 

Isa Jovanović
(19471948)

 

Petar Milovanović
(19501951)

 

Danilo Kekić
(19511953)

 

Luka Mrkšić
(19531958)

 

Stevan Doronjski
(19531958, 19581963)

 

Radovan Vlajković
(19631967)

 

Ilija Rajačić
(19671969, 19691973)

 

Sreta Kovačević
(1973)

 

Vilmoš Molnar
(19741978, 19781982)

 

Đorđe Stojšić
(19821983)

 

Ištvan Rajčan
(19831984)

 

Dobrivoj Radić
(19841985, 19861987, 19871988)

 

Rudi Sova
(19851986)

 

Živan Marelj
(19881989)

 

v.d. Janoš Šreder
(1989)

 

Branko Kljajić
(19891991)

 

Verona Adam Bokroš 
(19891991)

 

Damnjan Radenković
(19911992)

 

dr Svetislav Krstić
(19921993)

 

akademik prof. dr

Milutin Stojković
(19931997)

 

dr Živorad Smiljanić
(19972000)

 

Nenad Čanak
(20002004)

 

Bojan Kostreš
(20042008)

 

Šandor Egereši
(20082012)

 

Ištvan Pastor
(2012-2023)