Informátor o práci

Informátor o práci Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa zverejňuje v súlade s článkom 39 Zákona o slobodnom prístupe informáciám verejného významu (Službeni glasnik RS číslo 120/2004, 54/2007, 104/2009 a 36/2010) a Pokynmi na zverejňovanie informátora o činnosti štátnych orgánov (Službeni glasnik RS číslo 68/2010).

Informátor obsahuje údaje, podstatné pre informovanie verejnosti o práci Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a pre uskutočňovanie práv záujemcov na prístup informáciám verejného významu.

Kontakt

Tel: +381 21 487-4052

E-mail: informacije@skupstinavojvodine.gov.rs

Informátor Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny môžete prebrať:

Informátor o práci

Archív:

Informátor, zloženie 2016-2020

Informátor, zloženie 2012-2016

Informátor, zloženie 2008-2012