Informatorul privind activitatea

Informatorul privind activitatea Adunării Provinciei Autonome Voivodina se publică în conformitate cu articolul 39 din Legea privind liberul acces la informaţiile de interes public („Monitorul oficial al R.S.”, nr. 120/2004, 54/2007, 104/2009 şi 36/2010) şi Îndrumarea pentru publicarea informatorului privind activitatea organului de stat („Monitorul oficial al R.S.”, numărul 68/2010).

Informatorul conţine date care sunt inportante pentru informarea publicului asupra activităţii Adunării Provinciei Autonome Voivodina şi pentru exercitarea dreptului persoanelor interesate de acces la informaţiile de interes public.

Contact

Tel: +381 21 487-4052

E-mail: informacije@skupstinavojvodine.gov.rs

Informatorul Adunării Provinciei Autonome Voivodina îl puteţi prelua în format pdf.

Informatorul privind activitatea

Arhiva:

Informatorul, convocarea 2016-2020

Informatorul, convocarea 2012-2016

Informatorul, convocarea 2008-2012