Приступ информацијама од јавног значаја

Слободан приступ информацијама од јавног значаја је услов за квалитетно и ефикасно уживање других људских права и слобода (на пример: слободе мишљења, права на информисање, бирачког права,) и незамењив је инструмент за вршење контроле над радом органа државе. Ово право грађана отвара пут да без посредника, стварно и одговорно учествују у вршењу јавних послова и у процесу доношења одлука, као и да утичу на њихов садржај и ефикасност спровођења. На овај начин се истовремено јача и принцип одговорност у раду свих носилаца власти и стварају се услови за бржи развој демократије, изградњу и стабилност институције демократског система, али и за економски развој земље.

Право на приступ информацијама од јавног значаја дефинисано је Законом о слободном приступу информацијама.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама је др Сандра Стојковић, генерални секретар Скупштине АПВ.

Свако, под једнаким условима, има право на приступ информацијама, с тим што је потребно испунити захтев за приступ информацијама од јавног значаја.

 Захтев за приступ информацијама

Свако ко жели да употреби своје право из Закона о слободном приступу информцији од јавног значаја на овој страници може преузети Захтев за приступ информацији од јавног значаја.

Попуњен захтев се може поднети:

 1. поштом или предати лично у писарници Скупштине Аутономне покрајине Војводине на адресу:

  Скупштина Аутономне покрајине Војводине
  Владике Платона 1
  21101 Нови Сад
  Република Србија
 2. факсом на број  +381 21 457-917 
 3. електронском поштом на адресу: informacije@skupstinavojvodine.gov.rs

Преузимање обрасца захтева

 

Лице за заштиту података о личности

Сандра Срдановић + 381 21 487 4903