A közérdekű információkhoz való hozzáférés

A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés az egyéb emberi jogok (pl. gondolatszabadság, tájékoztatáshoz való jog, választójog stb.) minőséges és eredményes érvényesítésének a feltétele és nélkülözhetetlen eszköze az államigazgatási szervek munkája ellenőrzésének. Ez a jog megnyitja az utat ahhoz, hogy a polgárok közvetítő nélkül, valóban és felelősségteljesen vegyenek részt a közügyek intézésében és a döntéshozatalban, s hogy befolyásolják a döntések tartalmát és végrehajtásuknak eredményességét. Így egyszerre erősödik a hatalmat gyakorlók munkájáért való felelősség elve is, létrejönnek a demokrácia gyorsabb fejlődéséhez, a demokratikus intézményrendszer stabilitásához, és egyben az ország gazdasági fejlődéséhez szükséges feltételek is.

A közérdekű információkhoz való hozzáférés jogát az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény szabályozza.

Az információkhoz való szabad hozzáférés iránti kérelmekben eljárni jogosult személy
Dragutin Galović, Vajdaság AT Képviselőházának segéd-főtitkára

Azonos feltételekkel mindenkinek joga van hozzáférni az információkhoz, azzal, hogy ki kell hozzá tölteni a közérdekű információkhoz való hozzáférési kérelmet.

Kérelem az információkhoz való hozzáféréshez

Aki élni akar az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény adta jogával, erről az oldalról letöltheti a közérdekű információkhoz való hozzáférési kérelmet.

A kitöltött űrlap a következőképpen nyújtható be:

 1. postázva vagy személyesen Vajdaság AT Képviselőházának iktatójában az alábbi címen:

  Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine/Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza
  Vladike Platona bb/Platon vladika u. sz. n.
  21101 Novi Sad/21108 Újvidék
  Republika Srbija/Szerb Köztársaság

 2. fax útján a következő telefonszámon  +381 21 457-917 
 3. e-mail útján a következő címen: informacije@skupstinavojvodine.gov.rs

A kérelem űrlapjának átvétele

 

Személyes adatok védelmének biztosa

Sandra Srdanović + 381 21 487 4903