Покраїнскa скупштинска одлука о запровадзованю Статута Автономней Покраїни Войводини

("Сл. новини АП Войводини", число 20/2014)

На основи члена 34. алинея 2. и члена 41. пасус 2. алинея 2. Статута Автономней Покраїни Войводини («Службени новини АП Войводини», число 17/09),

Скупштина Автономней Покраїни Войводини, на схадзки хтора отримана 22. мая 2014. року, принєсла

ПОКРАЇНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ЗАПРОВАДЗОВАНЮ СТАТУТА АВТОНОМНЕЙ ПОКРАЇНИ ВОЙВОДИНИ

Член 1.

Статут Автономней Покраїни Войводини (у дальшим тексту: Статут) ше применює од дня ступаня на моц.

Член 2.

Скупштина Автономней Покраїни Войводини (у дальшим тексту: Скупштина АПВ) предлужує з роботу и окончує роботи у складзе з важацима предписанями.

Член 3.

Влада Автономней Покраїни Войводини предлужує з роботу и окончує роботи у складзе з важацима предписанями як Покраїнска влада.

Член 4.

Покраїнски омбудсман предлужує з роботу и окончує роботи у складзе з важацима предписанями як Покраїнски защитнїк гражданох – омбудсман.

Член 5.

Покраїнски орґани управи, служби, управи и други покраїнски орґанизациї предлужую з роботу и окончую роботи у складзе з важацима предписанями по їх ускладзованє зоз Статутом.

Член 6.

Покраїнски скупштински одлуки и други покраїнски предписаня оставаю на моци по їх ускладзованє зоз Статутом у терминох яки предвидзени зоз тоту покраїнску скупштинску одлуку, кед зоз тоту покраїнску скупштинску одлуку нє одредзене же преставаю важиц.

Член 7.

З дньом ступаня на моц тей покраїнскей скупштинскей одлуки престава важиц Покраїнска скупштинска одлука о Совиту националних заєднїцох («Службени новини АП Войводини», число 4/10).

Член 8.

Ускладзованє покраїнских предписаньох зоз Статутом ше окончи по 30. новембер 2014. року.

Покраїнски скупштински одлуки о Скупштини АПВ, о Покраїнскей влади, о покраїнскей управи, о Покраїнскому защитнїкови гражданох – омбудсманови и о випатрунку и хаснованю символох и традиционалних символох АП Войводини ше принєше найпознєйше у чаше трох мешацох од дня ступаня на моц тей покраїнскей скупштинскей одлуки.

Дїловнїк Скупштини АПВ и Дїловнїк Покраїнскей влади ше принєше найпознєйше  у чаше 60 дньох од дня ступаня на моц покраїнских скупштинских одлукох зоз пасуса 2. того члена.

Други общи и поєдинєчни акти Скупштини АПВ и Влади Автономней Покраїни Войводини ше предлужує применьовац як общи и поєдинєчни акти Скупштини АПВ, односно Покраїнскей влади.

Член 9.

Покраїнска влада и Секретарият Покраїнскей влади предлужую по 31. децембер 2014. року вивершовац розходи яки плановани зоз Покраїнску скупштинску одлуку о буджету Автономней Покраїни Войводини за 2014. рок («Службени новини АП Войводини», число 50/13) у роздїлу под назву: «Влада Автономней Покраїни Войводини» и «Секретарият Влади Автономней Покраїни Войводини».

Покраїнски защитнїк гражданох – омбудсман предлужує по 31. децембер 2014. року вивершовац розходи яки плановани зоз Покраїнску скупштинску одлуку о буджету Автономней Покраїни Войводини за 2014. рок («Службени новини АП Войводини», число 50/13) у роздїлу под назву: «Покраїнски омбудсман».

Член 10.

Зоз дньом ступаня на моц тей покраїнскей скупштинскей одлуки престава важиц Покраїнска скупштинска одлука о запровадзованю Статута Автономней Покраїни Войводини («Службени новини АП Войводини», число 18/09).

Член 11.

Тота покраїнска скупштинска одлука ступа на моц осми дзень по обявйованю у «Службених новинох Автономней Покраїни Войводини».

СКУПШТИНА АВТОНОМНЕЙ ПОКРАЇНИ ВОЙВОДИНИ

Нови Сад, 22. мая 2014. року

ПРЕДСИДАТЕЛЬ
СКУПШТИНИ АП ВОЙВОДИНИ,

Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)