Hotărârea Adunării Provinciei privind aplicarea Statutului Provinciei Autonome Voivodina

("Bul. oficial al P.A.Voivodina" nr. 20/2014)

În baza articolului 34 liniuța 2 și articolului 41 alineatul 2 liniuța 2 din Statutul Provinciei Autonome Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.V.", numărul 17/09),

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de 22 mai 2014, a    a d o p t a t

HOTĂRÂREA ADUNĂRII PROVINCIEI
PRIVIND APLICAREA STATUTULUI PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Articolul 1

Statutul Provinciei Autonome Voivodina (în continuare: Statutul), se aplică din data intrării lui în vigoare.

Articolul 2

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina (în continuarea: P.A.V.) îşi continuă activitatea în componenţa actuală şi efectuează activităţi în conformitate cu reglementările în vigoare.

Articolul 3

Guvernul Provinciei Autonome Voivodina îşi continuă activitatea şi efectuează activităţi în conformitate cu reglementările în vigoare, ca Guvernul Provincial.

Articolul 4

Ombudsmanul Provincial își continuă activitatea și efectuează activități în conformitate cu reglementările în vigoare, ca Protectorul Provincial al Cetățenilor – Ombudsmanul.

Articolul 5

Organele provinciale ale administraţiei, serviciile și alte organizații provinciale, îşi continuă activitatea și efectuează activități în conformitate cu reglementările în vigoare, până la conformarea lor cu Statutul.

Articolul 6

Hotărârile Adunării Provinciei și alte reglementările provinciale rămân în vigoare până la conformarea lor cu Statutul în termenele prevăzute prin prezenta hotărâre a Adunării Provinciei, dacă prin prezenta Hotărâre a Adunării Provinciei n-au fost abrogate.

Articolul 7

Pe data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri a Adunării Provinciei se abrogă Hotărârea Adunării Provinciei privind Consiliul Comunităților Naționale ("Buletinul oficial al P.A.V." numărul: 4/10).

Articolul 8

Conformarea reglementărilor provinciale cu Statutul se va efectua până la 30 noiembrie 2014.

Hotărârile Adunării Provinciei privind Adunarea P.A.V., Guvernul Provincial, Administrația Provincială, Protectorul Provincial al Cetățenilor – Ombudsmanul și privind aspectul și folosirea simbolurilor și simbolurilor tradiționale ale P.A. Voivodina, se va adopta cel târziu în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Adunării Provinciei.

Regulamentul Adunării P.A.V. și Regulamentul Guvernului Provincial se va adopta cel târziu în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Adunării Provinciei prevăzute la alineatul 2 al prezentului articol.

Alte acte generale și individuale ale Adunării P.A.V. și ale Guvernului Provinciei Autonome Voivodina, continuă să se aplice ca acte generale și individuale ale Adunării P.A.V., respectiv ale Guvernului Provincial.

Articolul 9

Guvernul Provincial și Secretariatul Guvernului Provicnial continuă ca până pe data de 31 decembrie 2014 să execute cheltuielile planificate prin Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2014 ("Buletinul oficial al P.A.V."numărul: 50/13) în partea sub denumirea „Guvernul Provinciei Autonome Voivodina“ și „Secretariatul Guvernului Provinciei Autonome Voivodina“.

Protectorul Provincial al Cetățenilor – Ombudsmanul continuă să execute până pe data de 31 decembrie 2014 cheltuielile prevăzute prin Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2014 ("Buletinul oficial al P.A.V."numărul: 50/13) în partea sub denumirea „Ombudsmanul Provincial“.

Articolul 10

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Adunării Provinciei se abrogă Hotărârea Adunării Provinciei privind aplicarea Statutului Provinciei Autonome Voivodina ("Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina" numărul: 18/09).

Articolul 11

Prezenta hotărâre a Adunării Provinciei intră în vigoare a opta zi de la data publicării ei  în "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina".

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Novi Sad, 22 mai 2014   

PREŞEDINTELE
ADUNĂRII P.A.VOIVODINA

s.s.  Pásztor István
(Pásztor István, s.k.)