Štatistika poslancov

Údaje sa nepretržite aktualizujú, v súlade so služobnými zmenami a štruktúrou poslancov Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Zobrazené údaje sa vzťahujú na štruktúru poslancov podľa výsledkov volieb poslancov Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ktoré sa konali 17. decembra a 30. decembra 2023 a zmien, ktoré sa konali náhradne.

 


Prehľad poslancov v Zhromaždení AP Vojvodiny podľa veku