Statistika

Prikazani podaci se odnose na strukturu zastupnika prema rezultatima izbora za zastupnike u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine održanim 17. prosinca i 30. prosinca 2023. godine i promjenama koje su uslijedile naknadno.

Podaci se kontinuirano ažuriraju sukladno službenim promjenama u strukturi zastupnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


Pregled zastupnika u Skupštini AP Vojvodine po godinama starosti