Štatistika poslancov

Zobrazené údaje sa vzťahujú na štruktúru poslancov podľa výsledkov volieb poslancov Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ktoré sa uskutočnili 24. apríla 2016 a zmien, ktoré sa konali náhradne.

Údaje sa nepretržite aktualizujú, v súlade so služobnými zmenami a štruktúrou poslancov Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.


Prehľad poslancov v Zhromaždení AP Vojvodiny podľa pohlavia