Odbor za administrativna i mandatna pitanja

Odbor za administrativna i mandatna pitanja razmatra uverenja o izboru poslanika i izveštaj Pokrajinske izborne komisije o rezultatima izbora i podnosi Skupštini izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata, razmatra razloge prestanka mandata pojedinih poslanika i o tome podnosi Skupštini izveštaj, utvrđuje predlog odluke o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika, donosi akte kojima se uređuju pitanja statusnog i materijalnog položaja i prava poslanika i lica koje bira i imenuje Skupština, donosi akte o naknadi za angažovanje lica iz reda naučnih i stručnih radnika u radu Skupštine i odbora, donosi pojedinačna akta u ostvarivanju prava poslanika, izabranih i imenovanih lica, odnosno postavljenih lica u Skupštini i Službi Skupštine i daje mišljenje za obavljanje druge javne funkcije ovih lica; utvrđuje skupštinski budžet u skladu sa pokrajinskom skupštinskom odlukom o Skupštini, donosi finansijski plan Skupštine i Službe Skupštine, donosi akt o unutrašnjem redu u zgradi Skupštine i druge opšte akte kojima se uređuju druga pitanja od značaja za organizaciju i način rada Skupštine i Službe Skupštine, na predlog generalnog sekretara, daje saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Službi Skupštine, vrši postavljenja, vrši i druge poslove utvrđene propisima, opštim aktima i ovim poslovnikom.

Članovi odbora

 1. Milan Vlaisavljević, Predsednik
 2. Daniel Kovačić, Zamenik predsednika
 3. Ljubica Bertović
 4. Aleksandra Đanković
 5. Robert Konja
 6. Aleksandra Maletić
 7. Jovana Medenica
 8. Ljubodrag Miščević
 9. Mia Strajin
 10. Miloš Tubić
 11. Damir Zobenica

Sekretar Odbora: Vinka Aleksić

Tel: +381 21 487-4188

e-mail: odboradministrativni@skupstinavojvodine.gov.rs