Comitetul pentru problemele administrative şi mandate

Comitetul pentru Problemele Administrative şi Mandate examinează certificatele privind alegerea deputaţilor şi raportul Comisiei Electorale  Provinciale privind rezultatele alegerilor şi prezintă Adunării un raport cu propunerea pentru validarea mandatului; motivele încetării mandatului anumitor deputaţi şi prezintă Adunării raport în această privinţă, stabileşte proiectul hotărârii privind numirea preşedintelui, locţiitorului preşedintelui, membrilor şi secretarului Comisiei Electorale Provinciale şi a locţiitorilor acestora, adoptă actele prin care se reglementează problemele poziţiei materiale şi exercitării drepturilor şi datoriilor deputaţilor şi persoanelor numite de Adunare; adoptă acte privind compensarea pentru persoanele angajate la lucrările Adunării şi comitetelor din rândul lucrătorilor ştiinţifici şi de specialitate; adoptă acte individuale în domeniul exercitării drepturilor deputaţilor şi persoanelor  alese, numite, respectiv desemnate în Adunare şi Serviciul Adunării şi îşi dă părerea pentru exercitarea altei funcţii publice de către aceste persoane; stabileşte bugetul Adunării în conformitate cu Hotărârea Adunării Provinciei privind Adunarea; adoptă planul financiar anual al Adunării şi Serviciului Adunării, adoptă actul privind ordinea internă în edificiul Adunării şi alte acte generale prin care se stipulează problemele de interes pentru organizarea şi modul de activitate a Adunării şi Serviciului Adunării, la propunerea secretarului general, avizează Regulamentul privind organizarea şi sistematizarea internă a locurilor de muncă în Serviciul Adunării, efectuează numirea persoanelor, efectuează şi alte activităţi stipulate prin reglementări, actele generale şi prezentul regulament.

Membrii Comitetului

 1. Milan Vlaisavljević, preşedinte
 2. Daniel Kovačić, locţiitorul preşedintelui
 3. Ljubica Bertović
 4. Aleksandra Đanković
 5. Damir Zobenica
 6. Robert Konja
 7. Aleksandra Maletić
 8. Jovana Medenica
 9. Ljubodrag Miščević
 10. Mia Strajin
 11. Miloš Tubić

Secretara Comitetului: Vinka Aleksić

Tel: 021/487-4188

e-mail: odboradministrativni@skupstinavojvodine.gov.rs