Adminisztratív és Mandátumvizsgáló Bizottság

Az Adminisztratív és Mandátumvizsgáló Bizottság megvitatja a képviselők megválasztásáról szóló bizonylatokat és a Tartományi Választási Bizottságnak az választás eredményeiről szóló jelentését, benyújtja a Képviselőháznak az egyes képviselők megbízatási idejének hitelesítésére vonatkozó javaslattal együtt a jelentését, az egyes képviselők megbízatási ideje megszűnésének okait és erről jelentést tesz a Képviselőháznak, megállapítja a Tartományi Választási Bizottság elnökének, elnökhelyettesének, tagjainak és titkárának, valamint a helyetteseik kinevezéséről szóló határozati javaslatot, előkészíti és előterjeszti azokat a jogszabályokat, amelyek szabályozzák a képviselők és a választott és kinevezett személyek jogállásának és anyagi helyzetének kérdéseit, aktusokat hoz a Képviselőház és bizottságának munkájában részt vevő tudósok és szakemberek közül alkalmazott személyeknek járó térítésről, egyedi aktusokat hoz a Képviselőház képviselői, a választott, kinevezett, illetve munkakörbe helyezett személyek jogainak érvényesítéséről, és véleményezi az említett személyek által egyéb köztisztség ellátását; megállapítja a képviselőházi költségvetést a Képviselőházról szóló tartományi képviselőházi rendelettel összhangban, meghozza a Képviselőház és a Képviselőház Szolgálata pénzügyi tervét, aktust hoz a Képviselőház épületében a belső rendről, és más általános aktusokat hoz a Képviselőház és a Képviselőház Szolgálata szervezetének és munkamódjának tekintetében jelentős egyéb kérdésekről, a főtitkár javaslatára jóváhagyja a Képviselőház Szolgálata munkahelyeinek belső szervezetéről és rendszeresítéséről szóló szabályzatot, kinevezéseket és a jogszabályokban, általános aktusokban és a jelen ügyrendben megállapított egyéb teendőket is ellát. 

A Bizottság tagjai

 1. Milan Vlaisavljević, elnök
 2. Daniel Kovačić, elnökhelyettes
 3. Ljubica Bertović
 4. Aleksandra Đanković
 5. Damir Zobenica
 6. Robert Konja
 7. Aleksandra Maletić
 8. Jovana Medenica
 9. Ljubodrag Miščević
 10. Mia Strajin
 11. Miloš Tubić

A Bizottság titkára: Vinka Aleksić

Tel: +381 21 487-4188

e-mail: odboradministrativni@skupstinavojvodine.gov.rs