Odbor za upravna i mandatna pitanja

Odbor za upravna i mandatna pitanja razmatra uvjerenja o izboru zastupnika i izvješća Pokrajinskog izbornog povjerenstva o rezultatima izbora i podnosi Skupštini izvješće s prijedlogom za potvrđivanje  mandata, razmatra razloge prestanka mandata pojedinih zastupnika i o tome podnosi Skupštini izvješće, utvrđuje prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i tajnika Pokrajinskog izbornog povjerenstva i njihovih zamjenika, donosi akte kojima se uređuju pitanja statusnog i materijalnog položaja i prava zastupnika i osoba koje bira i imanuje Skupština, donosi akta o naknadi za angažiranje osoba iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika u radu Skupštine i odbora, donosi pojedinačna akta u ostvarivanju prava zastupnika i izabranih, imenovanih, odnosno postavljenih osoba u Skupštini i Službi Skupštine i daje mišljenje za obavljanje druge javne dužnosti ovih osoba; utvrđuje skupštinski proračun sukladno pokrajinskoj skupštinskoj odluci o Skupštini; donosi financijski plan Skupštine i Službe Skupštine, donosi akt o unutarnjem redu u zgradi Skupštine i druga opća kata kojima se uređuju druga pitanja od značaja za ustrojstvo i način rada Skupštine i Službe Skupštine, na prijedlog generalnog tajnika, daje suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Skupštine, obavlja postavljenja, obavlja i druge poslove utvrđene propisima, općim aktima i ovom Poslovniku.

Članovi odbora

 1. Milan Vlaisavljević, Predsjednik
 2. Daniel Kovačić, Zamjenik predsjednika
 3. Ljubica Bertović
 4. Aleksandra Đanković
 5. Damir Zobenica
 6. Robert Konja
 7. Aleksandra Maletić
 8. Jovana Medenica
 9. Ljubodrag Miščević
 10. Mia Strajin
 11. Miloš Tubić

Tajnica odbora: Vinka Aleksić

Tel: 021/487-4188

e-mail: odboradministrativni@skupstinavojvodine.gov.rs