Odbor za ravnopravnost polova

Odbor za ravnopravnost polova razmatra predloge programa, odluka i opštih akata iz oblasti ravnopravnosti žena i muškaraca, razmatra analitičke i druge materijale iz oblasti ravnopravnosti žena i muškaraca, razmatra akta sa stanovišta unapređenja ravnopravnosti žena i muškaraca, sagledava vođenje politike, izvršavanje odluka i opštih akata od strane Pokrajinske vlade sa stanovišta ravnopravnosti i druga pitanja iz oblasti ravnopravnosti polova.

Članovi odbora

 1. Svetlana Kozić, Predsednik
 2. Bojan Marjanović, Zamenik predsednika
 3. Milica Božić
 4. Gizela Crkvenjakov
 5. Bojana Jelić
 6. Daniel Kovačić
 7. Snežana Lazić
 8. Tatjana Ljubišić
 9. Anđelka Nađ Nemedi
 10. Saška Radujkov
 11. Gabriela Visinger Milutinović

Sekretar Odbora: Viktoria Čović

Tel: +381 21 487-4168

e-mail: odborpolovi@skupstinavojvodine.gov.rs