Odbor za ravnopravnost spolova

Odbor za ravnopravnost spolova razmatra prijedloge programa, odluka i općih akata iz područja ravnopravnosti žena i muškaraca, razmatra analitične i druge materijale iz područja ravnopravnosti žena i muškaraca; razmatra akta sa stajališta unapređenja ravnopravnosti žena i muškaraca, sagledava vođenje politike, izvršavanja odluka i općih akata od strane Pokrajinske vlade sa stajališta rodne ravnopravnosti i druga pitanja iz područja ravnopravnosti spolova.

Članovi odbora

 1. Svetlana Kozić, Predsjednik
 2. Bojan Marjanović, Zamjenik predsjednika
 3. Milica Božić
 4. Gabriela Visinger Milutinović
 5. Bojana Jelić
 6. Daniel Kovačić
 7. Snežana Lazić
 8. Tatjana Ljubišić
 9. Anđelka Nađ Nemedi
 10. Saška Radujkov
 11. Gizela Crkvenjakov

Tajnik Odbora: Viktoria Čović

Tel: +381 21 487-4168

e-mail: odborpolovi@skupstinavojvodine.gov.rs