Одбор за безбедност

Одбор за безбедност разматра питања из области безбедности грађана у Покрајини, остварује сарадњу са организационим јединицама Министарства унутрашњих послова образованим за подручја која се налазе на територији Покрајине и разматра друга питања из ове области.

Чланови одбора

Секретар Одбора: Ивана Јовић

Тел: +381 21 487-4900

e-mail: odborbezbednost@skupstinavojvodine.gov.rs