Výbor pre bezpečnosť

Výbor pre bezpečnosť prerokúva otázky z oblasti bezpečnosti občanov v pokrajine, spolupracuje s organizačnými jednotkami Ministerstva vnútorných vecí, ktoré sú zriadené pre obvody na území pokrajiny a prerokúva iné otázky z tejto oblasti.

Členovia výboru

Tajomník výboru: Ivana Jović

Tel: +381 21 487-4900

e-mail: odborbezbednost@skupstinavojvodine.gov.rs