Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврђује истоветност текстова прописа, одлука и општих аката које доноси Скупштина на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком и о томе обавештава Скупштину.
Одбор образује пододборе за језике националних мањина-националних заједница.

Чланови одбора

  1. Борислав Антонић, Председник
  2. Александра Берић
  3. Јан Бртка
  4. Александар Бубало
  5. Иштван Добо
  6. Александар Зиројевић
  7. Илија Маравић
  8. Александар Оџић
  9. Дејан Панић
  10. Ладислав Томић

Секретар Одбора: Велимир Матановић

Тел: +381 21 457-622

e-mail: odboristovetnost@skupstinavojvodine.gov.rs