Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврђује истоветност текстова прописа, одлука и општих аката које доноси Скупштина на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком и о томе обавештава Скупштину.
Одбор образује пододборе за језике националних мањина-националних заједница.

Чланови одбора

 1. Бојан Рашић, Председник
 2. Александар Бубало
 3. Мишо Гвоић
 4. Љиљана Гусић
 5. Иштван Добо
 6. Александар Зиројевић
 7. др Ружица Игић
 8. Јелена Јовановић
 9. Марица Пушкаш
 10. Сашка Радујков
 11. Павел Сурови

Секретар Одбора: Светлана Попадић-Лежимирац

Тел: +381 21 487-4314

e-mail: odboristovetnost@skupstinavojvodine.gov.rs