Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu razmatra predloge odluka i opštih akata, kao i druga pitanja u oblasti organizacije, unapređenja rada organa pokrajinske uprave; Pokrajinskog ombudsmana, imovine Pokrajine; izbornog sistema u Pokrajini; službene upotrebe jezika i pisma. Odbor prati i analizira stanje u oblasti lokalne samouprave i međuopštinske saradnje; razmatra mere i programe razvoja kojima se podstiče izgradnja sistema lokalne samouprave; podstiče međuopštinsko povezivanje; razmatra pitanja u oblasti regionalnog razvoja i osnivanja Regionalnih razvojnih agencija i druga pitanja iz ove oblasti.

Članovi odbora

 1. Nika Petrović, Predsednik
 2. Saša Šućurović, Zamenik predsednika
 3. dr Daniel Babić
 4. Milan Beara
 5. Darko Bogosavljević
 6. Aleksandar Mandić
 7. Nada Mandić
 8. Nada Milanović
 9. Ilija Pirkov
 10. Ljiljana Plazačić
 11. prof. dr Branislav Ristivojević

Sekretar Odbora: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

e-mail: odboruprava@skupstinavojvodine.gov.rs