Výbor pre organizáciu správy a lokálnu samosprávu

Výbor pre organizáciu správy a lokálnu samosprávu prerokúva návrhy uznesení a normatívnych aktov a iné otázky z oblasti  organizácie, zlepšenia práce orgánov pokrajinskej správy; pokrajinského ombudsmana; majetku pokrajiny; volebného systému v pokrajine;  úradného používania jazykov a písem. Výbor sleduje a analyzuje stav v oblasti lokálnej samosprávy a medziobecnej spolupráce; prerokúva opatrenia a rozvojové programy, ktorými sa podporuje budovanie systému lokálnej samosprávy; podporuje medziobecnú spájanie; prerokúva otázky z oblasti regionálneho rozvoja a zakladania regionálnych rozvojových agentúr a iné otázky z tejto oblasti.

Členovia výboru

 1. Nika Petrović, Predseda
 2. Saša Šućurović, zástupca predsedu
 3. Dr. Daniel Babić
 4. Milan Beara
 5. Darko Bogosavlјević
 6. Aleksandar Mandić
 7. Nada Mandić
 8. Nada Milanović
 9. Ilija Pirkov
 10. Ljilјana Plazačić
 11. Branislav Ristivojević

Tajomník výboru: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

e-mail: odboruprava@skupstinavojvodine.gov.rs