Výbor pre organizáciu správy a lokálnu samosprávu

Výbor pre organizáciu správy a lokálnu samosprávu prerokúva návrhy uznesení a normatívnych aktov a iné otázky z oblasti  organizácie, zlepšenia práce orgánov pokrajinskej správy; pokrajinského ombudsmana; majetku pokrajiny; volebného systému v pokrajine;  úradného používania jazykov a písem. Výbor sleduje a analyzuje stav v oblasti lokálnej samosprávy a medziobecnej spolupráce; prerokúva opatrenia a rozvojové programy, ktorými sa podporuje budovanie systému lokálnej samosprávy; podporuje medziobecnú spájanie; prerokúva otázky z oblasti regionálneho rozvoja a zakladania regionálnych rozvojových agentúr a iné otázky z tejto oblasti.

Členovia výboru

 1. Milan Vasiljević, Predseda
 2. Aleksandar Mandić, zástupca predsedu
 3. Milan Beara
 4. Maja Vitman
 5. Ivan Grujin
 6. Ljiljana Gusić
 7. Igor Kovačić
 8. Maja Mićić
 9. dr Viktor Molnar
 10. Nenad Radmanović
 11. Jasna Šproh

Tajomník výboru: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

e-mail: odboruprava@skupstinavojvodine.gov.rs